• JABLKO A JESENNÉ PLODY

     • V tomto projekte sme sa zamerali na rôzne aktivity spojené s témou jablka a jesenných plodov. Počas októbra sme tvorili rôzne dekorácie, básne, príbehy, gramatické jablká, abecedár ovocia a zeleniny, jabĺčkové čelenky, papierové stromy, ovocné poháre, strukovinové jablká a hrušky. Na počítači sme si tvorili knihu receptov, robili rôzne tematické pracovné listy, hrali sa a súťažili. Výborne sme to zvládli.

     • Oznam

     • OZNAM – zmena termínu jesenných prázdnin

      Vážení rodičia, jesenné prázdniny pre žiakov základnej školy a materskej budú v dňoch:

      30.10.2020 / piatok /, 02.11.2020 / pondelok /

      06.11.2020 / piatok /, 09.11.2020 / pondelok /

      Jesenné prázdniny platia aj pre deti materskej školy.

     • NIEKOĽKO ZMIEN PRI FUNGOVANÍ ŠKÔL

     • V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať učiteľom, zamestnancom škôl, žiakom aj rodičom, za to, že takto dobre zvládli posledné obdobie. Školy sa naozaj posledné týždne veľmi dobre držali, osvojili si všetky protiepidemiologické pravidlá a dodržiavali opatrenia.

      Nie každý bol taký zodpovedný ako školy. Počet nakazených rapídne narástol. Aj keď nemáme ohniská nákazy na školách, epidemiologická situácia je taká vážna, že ako krajina musíme prijať súbor opatrení na základe odporúčaní pandemickej komisie a to aj v oblasti školstva.

      V školstve to bude v najbližšom období nasledovne:

      1. MŠ budú aj naďalej otvorené.

      2. ZŠ, prvý aj druhý stupeň, pokračujú vo výučbe.

      3. SŠ prejdú od pondelka na dištančné vzdelávanie.

      ÚVZ následne vydá Opatrenie, ktorým sa zakáže:

      - Prevádzka telocviční

      - Prevádzka centier voľného času

      - Skupinová výučba v ZUŠ

      - ÚVZ tiež zavádza povinnosť nosenia rúška na celej ZŠ (výnimku budú mať nepočujúci a deti s autizmom alebo mentálnym znevýhodnením). Rúška v MŠ budú odporúčané.

      Viem, že pre mnohých je toto problematické. Verte mi, včera aj dnes som o tom veľmi dlho diskutoval. Ale toto bolo konečné rozhodnutie. Opatrenia budú veľmi prísne v každej oblasti. Tieto majú minimalizovať stretávanie žiakov v iných skupinách mimo škôl.

      Pevne verím, že ak budeme zodpovední a počet nakazených klesne, vrátime sa čoskoro k normálnemu fungovaniu. Branislav Gröhling

     • ZMENA!

     • Od 21.9. 2020 rešpektujeme do odvolania všetky ospravedlnenia od rodičov aj po piatich a viac dňoch.

     • OZNAM

     • Nové  usmernenia MŠVVaV od 16.9.2020

      Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne  opatrenie . Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     • Didaktické hry

     • Pondelok sme využili na rôzne hry v priestoroch areálu športového ihriska. V jednotlivých skupinách sme plnili rôzne úlohy a cvičenia.

     • Zmena vyhlásenia pre zákonného zástupcu.

     • Zákonný zástupca:

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí naškolskýrok 2020/2021.

      Predkladá  po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy vtrvaní viac ako tri dni predkladá vyhlasenie_nove.docx

      Vprípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorastalebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa(žiak)zo školy vylúčené.

       

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     • Čo potrebuje dieťa do MŠ

     • 1. prezúvky s uzavretou pätou, pevné  (podpísané)

      2. pyžamo (podpísané)

      3. hygienické vreckovky - 2 ks v krabičke vyťahovacie

      4. náhradné oblečenie do skrinky, spodné prádlo, igelitovú tašku (podpísané)

      5. hrebeň

      6. rúško  1 ks má dieťa pri príchode na tvári, 1 ks uzavretom vrecku odložiť do skrinky

     • Koniec roka

     • Skončil sa ruch na chodbách školy  a žiaci s radosťou  a úsmevom vykročili do náručia prázdnin. Prežili sme všetci veľa pekného, úsmevného. Aj keď sme všetci iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá v  súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov.

      Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom. Netradičný školský rok zatvoril naše brány a školy budú dva mesiace oddychovať. Oddychovať budú aj deti- prajem im krásne slnečné dni, plné hier a zábavy.

      Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí s nami pracovali aj v tých najťažších chvíľach. Spolu sme zvládli školský rok COVIDU. Patrí vám veľké ĎAKUJEME.

       Osobitne sa chcem poďakovať  učiteľom a zamestnancom školy, ktorí úspešne so mnou dotiahli koniec roka za brány školy.

      Riaditeľstvo školy praje všetkým žiakom krásne prázdniny, učiteľom a ďalším pracovníkom príjemnú dovolenku a veríme, že po načerpaní nových síl sa s radosťou a optimizmom stretneme  2. septembra v školskom roku 2020/2021.

       Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dohňany.

       

      Ukončili sme rok plný zmien a nových veci. Deti si zaslúžili vysvedčenie, pochvalu aj odmenu.

      Ďakujeme za sladkú odmenu- bola výborná.

     • Netradičné fotenie

     • Koniec školského roka je predo dvermi a my sme dnes vytvorili netradičné fotenie kolektívov pod tablom 4. ročníka.

      Štvrtákom prajeme najlepší let do ďalšieho vzdelávania.

     • Koniec školského roka

     • Ukončenie školského roka 2019/2020 bude dňa  30.06.2020  o 9,00 hod. v Základnej škole s materskou školou Dohňany. Deťom bude odovzdané vysvedčenie.

      ŠKD je od 6,30 do 15,30  zabezpečený.

      Prevádzka mateskej školy je od 6,30 do 15,30 hod. 

      Od 01.07.do 31.07. je prevádzka otvorená od 6,30 do 15, 30 hod. 

      Od 01.08. do 31.08. je materská škola so súhlasom zriaďovateľa zatvorená.

      Školský rok 2020/2021 začína 02.09 2020

     • Poďakovanie

     • Poďakovanie pedagógom zo ZŠ Dohňany

      Tento školský rok nás prekvapil niečím novým, čo sme ako rodičia a ani naše deti ešte nezažili. Prekvapil nás tým, že deti zostali náhle doma a museli sme sa učiť z domu so svojimi deťmi. Nikto si nemyslel, že to bude trvať tak dlho, a preto sa chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať vedeniu školy a všetkým pani učiteľkám a vychovávateľkám v ZŠ s MŠ Dohňany za rýchle riešenie situácie, učenie na diaľku cez online hodiny a nekonečnú trpezlivosť pri opravovaní prác našich detí. Oceňujem sprístupnenie množstva vzdelávacích portálov, do ktorých ste nás prihlásili a uľahčili našu prácu doma.

      Patrí Vám jedno obrovské ďakujem.

      Klinovská G. (spokojný rodič)

       

     • Poďakovanie

     • Poďakovanie rodičom

      Chcem sa Vám v mene celého kolektívu ZŠ s MŠ Dohňany poďakovať za Vašu spoluprácu v tomto pre nás netradičnom období. Za Vašu činnosť v rámci online vyučovania a aktivít, ktorú ste vykonávali spolu s Vašimi a „našimi“ deťmi. Napriek tomu, že ste mali toho určite veľa v každodennej práci.Dôležité bolo , aby deti pracovali s radosťou a neboli nútené a tým pádom aj znechutené. Zvládli sme mnoho nových úloh a veľa sme sa spolu naučili. Dovoľte mi v závere sa ešte raz úprimne poďakovať, že ste vzali kúsok našej práce na svoje plecia. Taktiež ďakujeme za Vašu spätnú väzbu, ktorá nám pomáhala k príprave aktivít. Vypracované aktivity budú a sú postupne zverejňované na stránke školy. Verím, že školský rok úspešne ukončíme a všetko zvládneme. Vaša pani riaditeľka

     • Pokyny k otvoreniu základnej školy a materskej školy.

     • Dňa 1. 6. 2020 (pondelok) obnovujeme v našej škole vyučovanie pre MŠ a 1. až 4. ročník a činnosť ŠKD aj ŠJ za týchto podmienok:

      • Prevádzka materskej školy je od 6.30 do 15,30 
      • vyučovanie bude každý deň v čase od 8,00 do 12,00 (4 vyučovacie  bloky),
      • v pondelok (1.6.) pri príchode do školy rodič odovzdá podpísané VYHLÁSENIE o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, V MŠ aj prehlásenie
      • do budovy škôlky vstupuje rodič, dieťa s rúškom, ktorému bude následne zmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk,
      • do budovy školy vstupuje len dieťa s rúškom, ktorému bude následne zmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk, Rodič do budovy školy nevstupuje.
      • žiaci vstupujú do budovy postupne po ročníkoch podľa rozpisu, ktorý vám bude doručený.
      • rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode a odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
      • rodič po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni opakovane predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • ŠKD bude v prevádzke iba od 11,00 – 15.30 hod. pre žiakov, ktorí sú prihlásení do ŠKD.

      POZOR! Rannú prevádzku ŠKD pred vyučovaním nie je možné z organizačných dôvodov zabezpečiť.

      Po skončení vyučovania bude v každej triede pokračovať činnosť ŠKD.

      • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ funguje len pre žiakov 1. až 4. ročníka, ktorí sú prihlásení na stravovanie v školskej jedálni a zároveň sa zúčastňujú vyučovania v škole. 
      • Mliečna desiata sa v mesiaci jún vydávať nebude.