• Projekt Zem v MŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt Zem v MŠ.

      Počas projektového týždňa mali deti veľa aktivít. Maľovali, sadili, čistili okolie materskej školy. Diskutovali o tom, ako chrániť našu Zem. Ďakujeme mame, Jakubka Gabku, za veľkonočné medovníčky, ktoré napiekla pre deti. :)

     • Projekt - Zem

     • Počas tohto projektu sme mali veľa aktivít zameraných na ochranu danú tému. Vyrábali sme, piekli, recyklovali, čistili, sadili, rozprávali sa a pozorovali.

     • Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ.

      Individuálne a skupinové stretnutia v mesiaci marec a apríl zamerané na: rozvíjanie etického a prosociálneho správania prostredníctvom rozvíjania sebareflexie, posilnenia emocionálnej stability, rozvíjanie komunikačných zručností, kreativity, logického myslenia, celkovej sociálnej zrelosti a jazykovej oblasti, posilnenie zmyslového vnímania, rozvíjanie reči v procese edukácie, pozorovacích schopností – pozorovanie zmien, rozvíjanie kognitívnej oblasti, manipulačných zručností, predstavivosti, pozornosti, enviromentálního cítenia, sebareflexie, ochrana prírody, získanie vedomostí. Nadstavby tém: Rozvíjanie osobnosti dieťaťa a Myslíme ekologicky.

     • Sadíme les

     • My sme les....29.04.2022 všetci žiaci ZŠ , ukázali, že im záleží na NAŠEJ prírode, na NAŠEJ zemi, na NAŠICH lesoch. Ak sa má niečo zmeniť, musíme to meniť MY bez rozdielu. Dnešné dopoludnie bolo dôkazom, že to ide....že je nás veľa, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v našich lesoch. Kde je vôľa, chuť a viera v zmenu dá sa pohnúť aj zdanlivo beznádejným. Deň začal stretnutím pred základnou školou, a potom sme presunuli dolesa, kde nás privítali naši kamaráti lesníci z lesnej správy. Najskôr sme zahrali na les a zistili sme ako sa upravuje lesnícky porast. Po hre sme sa presunuli na miesto sadenia, kde nám lesníci urobili inštruktáž správneho sadenia a všetci sme sa s chuťou a veľkým pracovným nasadením pustili do sadenia smrekov. Počasie nám prialo, slniečko povzbudzovalo k práci a všetci družne od malých žiačikov, učiteliek, sme sadili jedna radosť. Po zasadení smrečkov nám páni lesníci pripravili rôzne aktivity. Dopoludnie sme ukončili opekačkou. Po úspešnej výsadbe boli žiaci odmenení certifikátom a malými darčekmi. Veríme, že stromčekom sa bude dariť a keď o pár rokov budeme blúdiť lesmi v okolí a povieme si : „Tento kúsok lesa sme vysadili my. Veľké ĎAKUJEME patrí pánom lesníkom, s ktorými je radosť spolupracovať. Ďakujeme všetkým zúčastneným za obrovskú chuť a energiu robiť niečo pre naše okolie, pre náš DOMOV – našu ZEM. 100 vysadených smrečkov čaká na našu občasnú návštevu, starostlivosť či kontrolu. Skvelý deň so skvelými ľuďmi!

     • Zápis prvákov

     • Dnešný deň bol slávnostný pre budúcich prváčikov, ktorí si sadli do školských lavíc. Plnili rôzne úlohy a ukázali všetko, čo sa už v škôlke naučili. Všetci to hravo zvládli, dostali pekné darčeky a môžu nastúpiť v septembri do prvého ročníka. Tešíme sa v novom školskom roku!

     • Milá návšteva

     • Vždy nás poteší, keď nás prídu pozrieť naši bývalí žiaci. Tento rok sme mali krásny návštevný deň - prišli žiaci od piatakov až po deviatakov, ani sme sa nestihli všetci odfotiť. Teší nás, že nezabúdate. Veríme, že nabúdúce sa vidíme opäť. Ďakujeme za milú návštevu.

     • Kniha-môj kamarát

     • Počas projektového týždňa venovaného knihám a knižnici starší žiaci čítali rozprávky škôlkarom, vymýšľali vlastné rozprávky, vytvárali maľované čítanie na počítači, vyrábali leporelá a obálky kníh, prezentovali svoje obľúbené knihy pred spolužiakmi, oboznámili sa s knižničným poriadkom, využívali na čítanie vynovené priestory knižnice...

    • Predškoláci u prvákov
     • Predškoláci u prvákov

     • Minulý štvrtok sme mali v prvej triede návštevu zo škôlky. Budúci prváčikovia sa prišli pozrieť na žiakov prvej triedy. Tí im ukázali, čo všetko sa počas roka naučili. Školské lavice si vyskúšali aj predškoláci. Riešili príklady, skladali písmenká a písali svoje meno. Išlo im to výborne. Pani riaditeľka ich za výbornú prácu odmenila a popriala im veľa úspechov pri zápise do 1. ročníka.

     • Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ.

      Individuálne a skupinové stretnutia v mesiaci január a február zamerané na: rozvíjanie komunikácie, vetných skladieb, schopnosť súvisle rozprávať na určitú tému, rozvíjanie jazykových procesov (prepájanie čítaného s obrázkami, maľované čítanie skrz rozprávanie a reprodukciu textu), fonematického uvedomovania, slovnej zásoby (spoznávanie pojmov), ale aj ako efektívne komunikovať, počúvať druhých, schopnosť vybavovať si slová v pamäti, postupnosť deja, zmyslového vnímania, vizuálnej predstavivosti a poznávania, sústredenia, pozornosti, priestorovej a smerovej orientácie (rozlišovanie a spájanie), oslabených funkcií - plynulosti, pozorovania, morotorickej a verbálnej pamäte, grafomotoriky (uvoľňovacie cviky, koordinácia očí a rúk, vytváranie analógií), ale aj rozvíjanie socializácie, pozitívneho vzťahu k sebe a ostatným, vytváranie príležitostí k vyniknutiu – presadením samého seba (emocionálnej a sociálnej komunikácie). Nadstavby tém: Princíp pozitívneho čítania a Posilnenie pozitívneho vzťahu v skupinách.

     • Podmorský svet

     • Obrovský oceán ukrýva mnoho tajomstiev. Jedným z nich je Kaluokahina – ochranca morí. Nie je to len obyčajný koralový útes. Chránia ho tajomné kúzla, preto ho ľudia nemôžu nájsť. Rozprávku o tajomnm ostrove sme mali možnosť sledovať prostredníctvom mobilného planetária. Deti  z našej školy "vkĺzli" do  špeciálnej kopuly a začala sa úžasná podívaná. Pri sledovaní tejto rozprávky sme sa  nielen zasmiali, ale aj dozvedeli zaujímavé informácie.Žraloky, hviezdice, ryby , korále všetko mali možnosť vidieť a spoznať.

      foto