• Rozprávková noc

     • Túto noc strávili naše deti v priestoroch školy, kde plnili rôzne výzvy. Skupiny využívali svoje vedomosti, zručnosti, ale ukázali aj svoju odvahu. Spoločne pracovali, podporovali sa, pomáhali si a povzbudzovali sa. Medzi plnením úloh boli rôzne súťaže medzi chlapcami a dievčatami. Samozrejme, veľmi sa potešili aj výbornej večeri. Po skončení, neskoro v noci, sa všetci zabalili do svojich spacákov, pozreli ešte rozprávky  a postupne zaspávali. Ráno ich čakalo vyhodnotenie celej akcie, sladkosti, pamätný list s vlastnou fotkou. Šťastných a unavených si ich prevzali do svojich rúk rodičia. Rozprávková noc je za nami, bolo super!

     • Vynášanie Moreny

     • Po dlhšej dobe sme dnes oživili tradíciu o ukončení zimy. Žiaci zo škôlky a školy spoločne vyniesli  Morenu a privítali jar. So spevom sme sa  presunuli na most, kde pani riaditeľka Morenu zapálila a pustila do vody. Všetkým sa pálenie páčilo. Veríme, že si budeme naše zvyky a tradície stále  udržiavať.

     • Zápis 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2023/2024 sa uskutoční

      12. 04. 2023 od 15,30 hod. v ZŠ s MŠ Dohňany

      Zápis bude prebiehať:

      • fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom
      • k zápisu je potrebné priniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA A OBČIANSKY PREUKAZ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

      Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka:

      • elektronicky:  na stránke školy bude od 31.03.2023 prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred. Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu

      Rodičia ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku:

      • vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie "Prihláška do 1.ročníka" dostanú rodičia v škole)

      Dôležité upozornenie:

      • prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi 

        Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

      V prípade že:

             a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie:

      cestne_prehlasenie__rodica.docx

       b)  nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie: 

      pisomny_suhlas.docx

     • Úspešná plavkyňa

     • Betka M. zo štvrtej triedy získala 2. a 3. miesto v plávaní v Bratislave. Blahoželáme ku krásnemu umiestneniu. 

     • Divadlo

     • Divadelné predstavenie o povolaniach si deti užívali a veľmi sa im páčilo.

     • Rozprávková noc v škole

     • Pozývame deti vo veku 7-11 rokov stráviť rozprávkovú noc v našej školskej  knižnici.

      24. 3. 2023 18:00 – 25. 3. 2023 8:00

      • pre deti vo veku 7-11 rokov
      • večera a raňajky zabezpečené
      • od 24.3.2023 18:00 hod. do 25.3.2023 8:00 hod
      • zápisné - 5 Eur

      Program:

      • spoločné rozprávkové čítanie
      • zážitkové čítanie
      • tvorivé dielničky
      • cesta odvahy vonku
      • joga pre dobrý spánok
      • čítanie na dobrú noc
      • raňajky

       

      Prihlasovanie formou prihlášky, ktorú treba vypísať do 17. 3. 2023

     • Počítačová učebňa

     • V tomto týždni sme začali využívať novú učebňu. Deťom sa nové priestory veľmi páčia a sú nadšené z práce na nových počítačoch.

     • Fašiangy

     • Posledný fašiangový deň sme sa oboznamovali s tradíciami počas tohto dňa. Pani riaditeľka porozprávala deťom o rôznych zvykoch u nás a v zahraničí. Všetko si mohli pozrieť aj na zaujímavých videách. 

     • Projekt - Spoločenstvo mravcov

     • Na hodine druháckej prvouky sme preberali učivo o mravcoch. Deti si mohli doma vytvoriť model mraveniska. Druháci, spolu s rodičmi, sa chopili výzvy a vytvorili nádherné a originálne modely mravenísk. Fantázia pri tvorbe je viditeľná na každom kúsku modelov. 

      Ďakujem rodičom za ich trpezlivosť a ochotu pomôcť svojim deťom a podporiť ich aktivitu a nadšenie pri práci. Výsledky hovoria za všetko.

    • Valentínske srdce
     • Valentínske srdce

     • Naši žiaci si na Valentína vytvorili krásnu srdiečkovú  stenu odkazov. Do srdiečka napísali pozdrav pre svojho kamaráta, blízkeho a vytvorili z nich veľké srdce. Cez prestávku si deti čítali všetky odkazy, tešili sa z Valentína a dobrých kamarátov.

    • Karneval so Saškou Baškou MŠ
     • Karneval so Saškou Baškou MŠ

     • V Dome kultúrnych tradicií sa  ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti sa v maskách hrali, tancovali a zabávali.  Za odmenu každý účastník karnevalu dostal kinder vajíčko s prekvapením.
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy prebehla aj na našej školy. Z triednych kôl  postúpili tí najlepší do školského kola.  Niekto s maličkou trémou, niekto bez nej, ale zvládli to všetci. Každý súťažiaci dostal malú pozornosť a diplom za účasť a umiestnenie. Ostatní žiaci ich odmenili veľkým potleskom.

       

      Vyhodnotenie:

                    1. a 2.ročník :

                                          1. miesto - Ľudovít M.

                                          2. miesto - Ondrej  V.

                                          3. miesto - Lívia J. a Sabína B.

       

                    3. a 4. ročník:

                                         1. miesto - Oskar K.

                                         2. miesto - Júlia Z.

                                         3. miesto - Lukáš S.

      Do okresného kola postupuje Oskar K.

      Všetkým blahoželáme!!!