• Planetárium

     • Dnes sme navštívili KRAJSKÚ  HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA v Žiari nad Hronom. Deti si mohli pozrieť slnko a pútavú celooblohovú projekciu o vesmire.

     • Jablkové koláče

     • Tento mesiac je zameraný na jablko, jesenné plody a ich využitie. Tvoríme, vystavujeme, sušíme, odšťavujeme, pečieme a ochutnávame. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí sa zapojili a upiekli so svojimi deťmi výborné koláčiky. Bolo z čoho vyberať a chutnať.

     • Vzácna návšteva

     • Minulý týždeň nás navštívil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Deti ho privítali krákym kultúrnym programom - piesňami, básničkami, hrou na flaute a v závere mu podarovali vlastnoručne vyrobený darček.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľské voľno  - Obrázok 1                    

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že so súhlasom zriaďovateľa udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ Dohňany , na deň 29.októbra 2018 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Materská škola je v tento deň otvorená.

      30. 10. 2018 je štátny sviatok 

      od 31.10 do 02.11. sú jesenné prádzniny.

      V dňoch 30.10. do 02. 11. so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy prerušená , otvorená bude od 05.11. v bežnom režime.

      Nástup do školy a škôlky  je 5.11.2018.

                                                                                                                                Mgr. Katarína Miškárová


    • Tárajko a Popletajka
     • Tárajko a Popletajka

     • Dnes sme mali krásny koncert, ktorý potešil všetky naše deti. Do spevu a tanca nás zapojili Tárajko, Popletajka a ujo Fúzik. V závere nám podarovali CD s ich pesničkami a spoločne sa vyfotili s každou triedou. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie stretnutie.

     • Jesenná atmosféra...

     • Novú tabuľovú stenu vo vestibule školy využívame i počas vyučovacieho procesu. Na tému jeseň takto tvorili naši štvrtáci. 

       

     • Oznam o krúžkoch

     • V nasledujúcom týždni začína v ZŠ s MŠ Dohňany krúžková činnosť.  V tomto roku sa otvára  aj tanečný krúžok  pod záštitou ZUŠ Ladce. Nakoľko sa krúžku budú zúčastňovať aj žiaci iných škôl v popoludňajších hodinách, prosíme rodičov, aby rešpektovali pravidlá našej školy a zdržiavali sa len vo vstupných priestoroch školy. Dieťa si tam prevezmú i odovzdajú vedúci krúžkov. Ďakujeme, že to  budete rešpektovať, a tým udržiavať čistotu priestorov školy pre našich žiakov.

      ĎAKUJEME...

     • Čo je u nás nové...

     • Novinky: nová stena pri jedálni, krásny kútik pri vstupe do škôlky, nová tabuľová stena pri školskej šatni, schody s násobilkou, vybranými slovami, anglickými slovíčkami a náš druhý deň v škole...

     • Začiatok školského roka 2018/2019

     • Prvý pondelok v septembri bol začiatkom nového školského roka 2018/2019. Privítali sme nových prváčikov, ktorí boli prijatí medzi veľkých školákov po splnení rôznych úloh. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová a pán starosta Ing. Milan Panáček popriali všetkým žiakom a zamestnancom školy veľa úspechov pri plnení úloh. Prajeme veľa úspechov v školskom roku 2018/2019.

     • Platby !

     • Vážení rodičia, všetky platby za starvu a poplatky za materskú školu a školský klub sa budú platiť v septembri. Hneď prvý deň obdržíte oznámenie o platbe a bude ju potrebné uhradiť do 13.09.2018,

      Platby sa nemenia:

      strava  MŠ - 26,80,- €

                  ZŠ - 21,19,- €

      ŠKD      ranná - 2,- €

                poldenná- 7,- €

                celodenný - 9,-€

      MŠ                      15,- €

                                                                                                                                Mgr. Katarína Miškárová

     • Zoznam vecí potrebných v MŠ

      • kópiu zdravotného preukazu poistenca
      • prezuvky (pevné, otvorené, prípadne ortopedické)
      • pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy
      • náhradné oblečenie
      • pyžamo
      • plášť na výtvarné aktivity
      • potreby na ústnu hygienu : zubná kefka, pasta + pohár
      • Hygienické vreckovky - 2 . 10 x 10 bal. alebo vyťahovacie – 2 balíky

      Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole, treba označiť menom (okrem náhradného oblečenia).

     • Pripravte sa na nový školský rok.

     • Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

      Pomôcky pre I. stupeň

      Peračník:

      • ceruzky (vždy zastrúhané)
      • pastelky (vždy zastrúhané)
      • Strúhadlo zatváracie
      • Guma
      • Plniace pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)
      • nožnice (kvalitné)

      Výtvarná výchova:

      • pracovný plášť (košeľa, tričko)
      • vodové farby – nie okrúhle poschodové
      • Štetce – okrúhle č. 6, plochý č. 8
      • voskovky
      • igelit na lavicu
      • handrička na utieranie štetcov
      • škatuľa na pomôcky VV – tvrdší kartón
      • igelit na lavicu
      • umelú nádobu na vodu
      • všetko podpísať a priniesť v škatuli (napríklad od topánok)

      Telesná výchova:

      • Cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, biele tričko, biele ponožky
      • Cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
      • 1 ks označené textilné vrecko

      Hygiena:

      • 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      • 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:

      • Prezúvky alebo sandále iba s bielou podrážkou /označiť menom/, vsuvky z bezpečnostných dôvodov neodporúčame.
      • 1 ks textilné vrecko na prezuvky – označené
      • Obaly na učebnice a zošity
      • Prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Pomôcky, ktoré zabezpečí škola a žiaci ich budú mať v škole- nekupujte .

      • Farebný papier
      • Zošity č. 512,513,510, 523, 524,
      • SADU predpisových zošitov k Šlabikáru Lipka
      • zošity s pomocnou linajkou
      • slovníček č. 624
      • výkresov A4
      • výkresov A3
      • plastelína
      • Tyčinkové lepidlo 

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho materiálu na prácu v triede.

     • Záver školského roka 2017/18

     • Posledný júnový piatok bol posledným dňom, kedy sa odovzdávalo vysvedčenie a žiaci boli odmenení za zber, súťaže a prácu v škole. Naši štvrtáci sa rozlúčili so všetkými spolužiakmi a pedagógmi veľmi pekným programom. Prajeme všetkým príjemné prázdniny!

     • „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“.

     • V rodisku nášho zlatého paralympionika zo Sydney 2000 sa dnes o 9:00 hod. začal druhý ročník podujatia „Deň Radovana Kaufmana – deň mladých“. Dopoludňajší program prebehne na Námestí SNP a jeho súčasťou bude finále súťaže o „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“. Aj naši dvaj žiaci sa zúčastnili o zlatý odznak a boli veľmiúspešný. Barborka sa umiestnila na treťom mieste a Matej bol najlepší medzi chlapcami v kategórii 10 ročných. Deti sa stretli s olympijskými paraolympionikmi Jakubom Krakom a Jánom Riapošom. Podujatie bolo super a nálada výborná.

     • Zvieratá v škole

     • Dnes si naši žiaci mohli do školy doniesť svojich miláčikov zo sveta zvieracej ríše. Pochválili sa svojim spolužiakom a porozprávali im ako sa o nich starajú.

     • Odznak Radovana Kaufmana

     • Pre deti  základných škôl  bežného typu i špeciálnych základných škôl  vo veku  6 - 10 rokov realizuje Slovenský paraolympijský výbor v rámci svojho projektu "Deň Radovana Kaufmana" športovú súťaž pohybovej zdatnosti Zlatý odznak Radovana Kaufmana. 

      Základného kola súťaže sa v tomto roku zúčastnilo 26 škôl bežného typu a 3 špeciálne základné školy, spolu v nich 2.549 žiakov, ktorí získali 219 zelených, 1281 modrých a 1049 červených odznakov pohybovej zdatnosti.

      Zisk jednotlivých odznakov závisí od celkového počtu bodov, dosiahnutých v troch jednoduchých športových disciplínach – skok z miesta, hod plnou loptou, beh 4x10 metrov.

      Približne 50-tka z nich bude mať česť zabojovať o zisk toho najcennejšieho odznaku – Zlatého odznaku, v rámci veľkého finále súťaže v Partizánskom.  

      Za našu školu postúpili do celoslovenského finále Matej Markovič a Barbora Komárová

       

     • Olympijský deň

     • Dnes sme súťažili, športovali vyhrávali. Všetci súťažili a prekonávali sa. Všetkým gratulujem aj k malým úspechom.