• Slávik Slovenska

     • 03.05. nás Ninka reprezentovala v speváckej súťaži Slávik Slovenska . Slávik Slovenska - Obrázok 1

    • ČERT A KÁČA
     • ČERT A KÁČA

     • Vo štvrtok zažiarili očká žiakom našej školy pri sledovaní divadelnej hry "Čert a Káča" v podaní mladých umelcov  divadla CLIPPERTON z Banskej Bystrice.  Peknými veršíkmi, pesničkami a humorne ladenými dialógmi o známej rozprávke doplnenej modernými prvkami zo súčasnosti potešili a spestrili dopoludňajší výchovno-vzdelávací proces. Bola to príjemná a výnimočná motivácia nielen pre dnešné úspešné plnenie školských povinností.

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • Zem a príroda

      Všetko, čo robíme, ovplyvňuje prírodu a prostredie okolo nás. Každoročne sa naša škola zapája do aktivít spojených o starostlivosť o prírodu a životné prostredie. Jednotlivé triedy si vyberali rôzne techniky, koláže, využívali odpadový materiál, čistili a upravovali okolie školy, zameriavali sa na triedenie odpadov, riešili ENVIRO-úlohy. Projektový týždeň sa vydaril a naďalej budeme vykonávať pozitívne zmeny k ochrane životného prostredia a budeme pre všetkých dobrým príkladom.

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Dnešnú májovú nedeľu sme spoločne oslávili blížiaci sa DEŇ MATIEK. Deti svojím vystúpením potešili srdcia mamičiek, babičiek, ale aj ostatných rodinných príslušníkov, ktorí sa prišli pozrieť na ich pripravený program do DKT Dohňany. Pesničky, básničky, tančeky, hra na hudobnom nástroji a krátke scénky boli veľmi milým a pekným darčekom, ktorý si deti pre mamičky pripravili.

     • Zápis prváčikov

     • V stredu sme mali ZÁPIS PRVÁKOV, kedy si predškoláci prvýkrát vyskúšali školské lavice. Napriek tomu, že im boli laviceZápis prváčikov - Obrázok 1 trošku veľké, zvládli svoje úlohy hravo. Ukázali, čo všetko sa naučili a už dokážu zvládnuť. Niektorí recitovali, iní spievali, ale aj počítali, kreslili a robili všetky úlohy podľa pokynov pani učiteľky. Zvládli to na jednotku a v septembri si sadnú do prváckych lavíc. Tešíme sa na Vás!

       

     • SLÁVIK

     • V speSLÁVIK - Obrázok 1váckej súťaži SLÁVIK  bolo opäť veľmi ťažké vybrať a vyhodnotiť malých spevákov, ktorí svoje spevácke výkony predviedli pred celou školou. Svojím spevom dokázali rozospievať celé publikum, ktoré sa k nim bezprostredne pridalo. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií.

      Vyhodnotenie súťaže:

      1., 2. ročník: 1. Matejko Deák, 2. Simonka Bríšová, 3. Samko Klinovský.

      3., 4. ročník: 1. Lívinka Kostková, 2. Ninka Panáčková, 3. Vanesska Kováčiková.

      Spevákom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

    • Beseda so spisovateľom Milanom Húževkom
     • Beseda so spisovateľom Milanom Húževkom

     • V utorok nás navštívil náš regionálny spisovateľ pán Milan Húževka zo Zbory. Porozprával deťom o svojich začiatkoch tvorenia, čo ho inšpirovalo k písaniu, kde získaval inšpirácie a námety, koľko kníh napísal, ale aj o svojich zážitkoch zo života. Veľmi trpezlivo a pútavo odpovedal na zvedavé otázky žiakov, ktoré si pripravili. V závere prečítal povesť zo svojej knihy a popodpisoval sa deťom do kníh, pamätníkov a kartičiek. Ďakujeme pánovi spisovateľovi Milanovi Húževkovi za krásnu a pútavú besedu.

     • Radi sa vraciame späť

     • V minulom školskom roku 2014/2015 odišlo z našej školy 18 žiakov – štvrtákov.Radi sa vraciame späť - Obrázok 1

      Tešili sa na novú školu, ale zároveň, v kútiku duše im bolo smutno, že opustia naše brány.

      Čas plynul  a NAŠE DETI sa nám začali vracať späť. Prišli po vyučovaní do družiny, zahrať si poobede futbal, pospomínať, ako im bolo fajn. Počúvame slová chvály : „ Ako im bolo fajn, ako veľa nových poznatkov nadobudli, že vlastne celý piaty ročník čerpajú z vedomostí, ktoré tu získali, ako dobre sa tu cítili a hneď by sa vrátili späť.“  Do školy sa nám vracajú aj deti, ktoré sa presťahovali a chýbajú im ich priatelia a učitelia.

      Čo nás mimoriadne prekvapilo a potešilo, deti prišli aj počas svojho voľna, / keď písali starší žiaci monitory, keď mali voľno /. Pomohli v škole menším, porozprávali o svojich zážitkoch, dozvedeli sa o svojich p. učiteľkách.

      Nemôžeme nespomenúť našu už tradičnú ANDERSENOVU NOC, kde sa nám skoro všetci prihlásili a aspoň takto mohli stráviť s nami svoj voľný čas. Týmto spôsobom sa im chceme poďakovať, že nezabúdajú na nás a stále sa cítia našimi žiakmi, šíria dobré meno ZŠ s MŠ Dohňany, reprezentujú nás svojim správaním, učebnými výsledkami. 

     • 2 % z daní

     • 2 % z daní - Obrázok 1    Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% dane z príjmu za rok 2015

      Milí rodičia a priatelia školy.

      Ďakujeme Vám za poukázané 2% z dane na podporu našej školy. Finančné prostriedky prijaté v rámci 2% boli použité na skvalitnenie vyučovania žiakov a modernizáciu podmienok vyučovania. 

      Našim žiakom a deťom  sme preplatili plavecký kurz, zakúpili sme do MŠ nové lehátka , knihy do školskej knižnice, časť finančných prostriedkov sme použili na renováciu školského ihriska pre deti a opravu budovy školy, žiakom budeme prispievať na pobyt v škole prírode a množstvo iných aktivít, ktoré sa snažíme našim deťom zabezpečiť. Za tie príspevky patrí obrovské ďakujem Vám, ktorí ste nám poukázali 2 %. Ďakujeme. 

      Zároveň Vám ponúkame možnosť aj tento rok použiť 2%  dane z príjmu pre dobrú vec. Chceme v prospech detí zmodernizovať školskú knižnicu, upraviť priestory školy a MŠ.

      Tlačivo TU            

      Za podporu srdečne ďakujeme.

                                                                          Mgr.  Katarína Miškárová, riaditeľka školy
                                                                                Jozef Kováč,   predseda ZRŠ

     • Zápis

     • Zápis - Obrázok 1 Dňa 20. 4. 2016 o 15:30 hod.  sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017. V prípade záujmu, po dohode s vedením školy, môžete navštíviť priestory školy a zúčastniť sa na vyučovaní. Bližie informácie na tel. čísle: 0911 474438 alebo email: zsdohnany@zsdohnany.sk

      Zápis - Obrázok 2

     • Veľkonočná výstava

     • V pondelok sme mali možnosť si pozrieť výrobky spojené s veľkonočnými tradíciami, ktoré boli vystavené v DKT Dohňany. Žiaci si mohli pozrieť svoje výrobky, ale aj výrobky občanov našej obce.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • V školskom kole HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA  najlepší recitátori našej školy predstúpili pred svojich spolužiakov a predviedli svoje schopnosti v prednese prózy a poézie.                                                                                                            

      V kategórii 1. a 2. ročník sa umiestnili: 1. Samko Klinovský, 2.Adamko Kováč, 3. Kamka Lešková.V kategórii 3. a 4. ročník sa umiestnili: 1. Paľko Štefina, 2. Kamka Kováčová, 3. Šimon Leško.Cenu poroty získal Janko Molej z druhej triedy. Blahoželáme!!!smiley

    • Divadlo zo šuflíka
     • Divadlo zo šuflíka

     • Dnes sme opäť videli veľmi pekné divadelné predstavenie zo Žiliny. Počas interaktívneho bábkovo-činoherného predstavenia si deti zaspievali a pomohli nerozhodnému klaunovi pri voľbe jeho povolania. 

     • Hudobný bazár

     • Výchovný koncert s názvom HUDOBNÝ BAZÁR sme si mali možnosť vypočuť 11.2. v priestoroch škôlky. Bol obohatený hudobnými hádankami, rozprávkami a veselou hudbou. Všetkým sa koncert páčil.

    • Majster sveta
     • Majster sveta

     • Dnes našu školu navštívil majster sveta v chôdzi MATEJ TÓTH, aby nám odovzdal hodnotný darček v podobe didaktických pomôcok na telesnú výchovu. Zároveň porozprával o svojej športovej kariére a odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Všetci mali možnosť pozrieť si jeho zlatú medailu z majstrovstiev sveta, spoločne sa odfotiť a získať kartu s podpisom, či dostať autogram do pamätníka. Pán starosta Ing. Milan Panáček a pani riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová sa poďakovali pánovi Matejovi Tóthovi a odovzdali mu spomienkový darček. Zároveň sa podpísal do kroniky obce. Všetci žiaci mu jednohlasne poďakovali.

     • Karneval

     •                        

      Posledný januárový piatok sa konal v našej škole MAŠKARNÝ KARNEVAL. Deti sa predstavili v rôznych krásnych kostýmoch. Prišli nás navštíviť aj škôlkári a spoločne si zatancovali so staršími žiakmi. Hudba a tanec sa niesli celou školou. Každý žiak dostal sladkú odmenu.

    • Vianočné oblátky
     • Vianočné oblátky

     • Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami škola rozvoniavala vôňou vianočných oblátok. Pani riaditeľka školy Mgr. Kararína Miškárová už tradične piekla oblátky a rozprávala o histórii ich pečenia, ale aj o      rôznych zvykoch a tradíciách spojených s ich výrobou. Každý si mohol pochutnať, či niektorí dokonca vyskúšať upiecť svoju oblátku.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Druhý decembrový týždeň sa žiaci našej školy oboznamovali, učili, ale aj zdokonaľovali v plávaní. Každý, ktorý mal obavu z vody ju prekonal a naučil sa základné pravidlá pri potápaní a plávaní. V závere plaveckého výcviku si žiaci zmerali sily v rôznych súťažiach a v preplávaní bazéna. Medzi najlepších plavcov, ktorí preplávali 300 m patria: Samko Klinovský, Adelka Mušáková - 2.ročník, Ninka Panáčková,Adelka a Laura Zabojníkové - 4. ročník. Všetci žiaci boli odmenení diplomom.