• Recyklujeme...
     • Recyklujeme...

     • Naša škola sa zameriava na recyklovanie a zber rôznych materiálov a rozhodli sme sa využiť staré pneumatiky, ktoré naši štvrtáci pekne namaľovali. Postupne z nich budeme vytvárať rôzne dekorácie, postavičky, preliezky a iné užitočné veci, ktoré nám budú robiť radosť.

     • Didaktické hry v prírode

     • V minulom týždni sa žiaci našej školy zúčastnili didaktických hier v prírode spojených s turistickým pochodom. Počas túry spoznávali nové rastliny, stromy a spoznávali okolie Dohnian. Počas prestávky si zahrali rôzne hry a súťaže, v ktorých si zmerali svoje sily, vedomosti a zručnosti. Domov sa vrátili unavení, ale plní zážitkov.

     • Školský maratón

     • Školský maratón - Obrázok 1

      14.júna sme si vyučovanie spríjemnili školským maratónom na bicykli. Týmto zaujímavým podujatím sme sa zapojili do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci aj deti materskej školy sa vyzbrojili svojimi tátošmi a za doprovodu pani učiteliek si obzreli trasu na maratón. Do školy sme si pozvali aj cyklistu z cyklistického klubu EPIC , ktorý nás doprevádzal. Úlohou žiakov bolo jazdiť  na bicykli počas vymedzeného času . Po skončení sme si zapísali vzdialenosť, ktorú sme prekonali za 30 min. Celkovo sme najazdili 389 km. Do maratónu sa zapojilo 45 žiakov a 37 detí z materskej školy.  Priemerne každý žiak najazdil 8,5 km za 30 min.  Počas celej akcie sme dbali aj na bezpečnosť všetkých účastníkov. Odmenou bola karta Petra Sagana a diplom za účasť na školskom maratóne.

      Veľká pochvala a poďakovanie patrí p. učiteľkám. Za pomoc a spoluprácu chceme poďakovať klubu EPIC , Jánovi Chalupčíkovi ml.,ktorý sa aktívne zapojil do našej akcie a bol veľkou oporou detí. foto

       

     • MDD

     • Deň detí v Dohňanoch  nedeľa 29.05.2017

      Deti aj  rodičia mali možnosť súťažiť a ukázať svoje schopnosti -  viesť  sa na  fúriku, hádzať do terča        s loptou, chytať rybičky, hádať s ujom poľovníkom  a mnoho iných súťaží. Videli výcvik psov, policajné poriadkové mužstvo , ukážku cyklotriálového klubu Kamikadze, voziť  sa na koni a pod.  Deti si  celé popoludnie užívali pripravený  program . Na záver boli odmenení   balíčkom. Súčasťou podujatia bolo rezbárske sympózium, kde šikovní rezbári ukázali svoje umenie.  Veľké  poďakovanie patrí všetkým organizátorom akcie a sponzorom –starosta Obce Dohňany, PZ Bukovina ,JDS , FS Konôpka, DHZ, športový klub, Urbárske spoločenstvo, ZŠ s MŠ,  ELOP- Podobeň  Elo. foto

     • Deň matiek

     • Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých mamičiek a naši škôlkári a školáci si pripravili pre ne pestrý program spojený s básničkami, pesničkami, tancami a inými prekvapeniami. Deti boli odmenené veľkým potleskom a sladkosťami.

    • Zápis prvákov
     • Zápis prvákov

     • 19. apríla sa konal v našej škole zápis prvákov. Budúci prváčikovia si vyskúšali školské lavice, v ktorých si plnili  svoje prvé úlohy a ukázali svoje doterajšie zručnosti. Všetko zvládli na jednotku, sú pripravení na získavanie nových vedomostí a tešia sa do školy.

    • SLÁVIK
     • SLÁVIK

     • SLÁVIK

      V školskom kole speváckej súťaže žiaci súťažili medzi sebou v speve ľudovej a modernej piesne.

      V prvej kategórii sa umiestnili: 1.Eliáš  Fedor – 2. ročník, 2.Adam Kováč – 2. ročník, 3.Vaneska Ruláková – 1. ročník.

      V druhej kategórii sa umiestnili: 1.Anetka Ruláková – 4. ročník, 2.Adelka Mušáková – 3. ročník, 3.Samko Klinovský – 3. ročník.

      Blahoželáme!!!

     • Matematický klokan

     • Matematický klokan - Obrázok 1     Výsledky  medzinárodnej matematickej súťaže, ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy.

      Matematický klokan. Všetkým blahoželáme k dosiahnutým výslledkom. Najlepší matematik je Lea Ondejčíková žiačka 4. triedy.

      Základná škola s MŠ, Dohňany 468, Dohňany

      Kategória

      Meno

      Odpovede súťažiaceho (A, B, C, D, E, X = žiadna odpoveď, Y = neplatná odpoveď)

      Body

      Úspešnosť (počet % z max. počtu bodov

      Miesto v SR vo svojej kategórii

      Koľko % žiakov malo menej bodov

      Klokanko 1

      Elizabeth Bartošová

      DCABBCDCAABD

      28

      46,7 %

      8183. - 8734.

      24,5

      Klokanko 1

      Viktória Pitvorcová

      DCDBBAACCABC

      34

      56,7 %

      6070. - 6483.

      44

      Klokanko 1

      Barborka Komárová

      DCBBBADBCBBD

      34

      56,7 %

      6070. - 6483.

      44

      Klokanko 1

      Zarka Markovičová

      DCEBBABCBADE

      26

      43,3 %

      8986. - 9146.

      19,1

      Klokanko 1

      Matej Satina

      DDDDBADBCABD

      26

      43,3 %

      8986. - 9146.

      19,1

      Klokanko 2

      Rebeca Blahová

      DCDEBEAEEEAXAADBBE

      38

      42,2 %

      6052. - 6369.

      43

      Klokanko 2

      Samuel Katreňák

      DCCABEECAEADXXDBBA

      59

      65,6 %

      1491. - 1647.

      85,6

      Klokanko 2

      AdamKováč

      DCDAAEACADCDAABXXX

      30

      33,3 %

      8439. - 8649.

      21,6

      Klokanko 2

      Šimon Mušák

      DCCABEDAXXXAAEEBEA

      29

      32,2 %

      8650. - 8819.

      19,9

      Klokanko 2

      Timotej Loduha

      DCCEBEEAACDDADBDBX

      57

      63,3 %

      1854. - 2011.

      82,3

      Klokanko 3

      Vráblová Marcelka

      BCDEADAABCCBADADDE

      32

      35,6 %

      6708. - 6813.

      14,7

      Klokanko 3

      Oliver Žiak

      BCDEBCEBBBEADDDDDD

      37

      41,1 %

      5996. - 6113.

      23,6

      Klokanko 3

      Matej Markovič

      ACDEBDEEBACCDDBDEE

      48

      53,3 %

      4206. - 4392.

      45,8

      Klokanko 3

      Samuel Klinovský

      BCDEACEDDACAEBADDA

      50

      55,6 %

      3815. - 4011.

      50,7

      Klokanko 3

      Adelka Mušáková

      BCDEADEADCEDABBDCA

      65

      72,2 %

      1509. - 1698.

      79,8

      Klokanko 4

      Kamilka Kováčová

      ACEAADCCACEDXACBBX

      43

      47,8 %

      5941. - 6029.

      15,7

      Klokanko 4

      Lea Ondejčíková

      ACEEADCABCABDDDBAE

      72

      80 %

      1550. - 1815.

      76,3

      Klokanko 4

      Jakub Lašák

      ABEDADCBBCEBBDEAEA

      59

      65,6 %

      3754. - 3926.

      45,9

      Klokanko 4

      Matej Hija

      ACDEADXBBCEBBDAECA

      59

      65,6 %

      3754. - 3926.

      45,9

      Klokanko 4

      Viktória Satinová

      ACXEADCCBCDXXAEBBA

      61

      67,8 %

      3465. - 3639.

      50

                   

       

      najlepší žiaci z ročníka

               
    • Výstava veľkonočných výrobkov
     • Výstava veľkonočných výrobkov

     • V DKT Dohňany bola v nedeľu výstava veľkonočných výrobkov, do ktorej sa zapojili aj žiaci a škôlkári našej školy. Spoločne sme ju navštívili v pondelok, kde sme sa mohli potešiť krásnymi nápadmi na veľkonočnú výzdobu.

    • Divadlo
     • Divadlo

     • Vítanie jari - interaktívne divadelné predstavenie pre deti, ktoré bolo prepojené známymi ľudovými pesničkami o rastlinách, kvetoch a zobúdzaní sa jari. 

    • Karneval
     • Karneval

     • Fašiangové obdobie sme tradične ukončili karnevalom, ktorý bol pestrou prehliadkou rôznych maškarných kostýmov. Všetci sa vyšantili pri hudbe a tanci.

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Posledný týždeň pred jarnými prázdninami sa konalo školské kolo HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA,  v ktorom prednášali naši najlepší recitátori.  Výsledky školského kola:

      Prvá kategória1. Adam Kováč – 2. ročník, 2. Martin Satina – 1. ročník, 3. Eliška Pastvová – 2. ročník.

      Druhá kategória1. Karolína Cíbiková – 3. ročník, 2. Samuel Klinovský – 3. ročník, 3. Kamila Kováčová – 4. ročník. Blahoželáme!!!

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Výsledky žiakov vo vedomostnej súťaži v školskom roku 2016/17

      Zúčastnilo sa v nej po päť žiakov z 2., 3. a  4. ročníka.

      Diplom VŠETKOVEDKO  a vecnú odmenu získali:

      Samko Katreňák -  126 bodov – 2. ročník,

      Matej Markovič -  157 bodov – 3. ročník,

      Šimon Lichvár -  158 bodov – 4. ročník,

      Lea Ondejčíková 184 bodov – 4. ročník, ktorá sa umiestnila na 12. mieste zo 4200 žiakov SR

      a získala aj diplom VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa nových úspechov vo vzdelávaní!

      Titul Všetkovedkov učeň získali:

      2. ročník – Kamila Lešková, Timotej Loduha, Simona Čviriková, Šimon Mušák,

      3. ročník – Samuel Klinovský, Adelka Mušáková, Oliver Žiak, Marcela Vráblová,

      4. ročník – Matej Hija, Viktória Satinová, Kamila Kováčová.

      Srdečne všetkým blahoželáme!!!

       

       

     • Tvoríme zo snehu

     • Hneď začiatkom januára sme využili bohatú nadielku snehu a spoločnými silami si vytvorili rôzne snehové postavičky a domčeky v priestoroch školského dvora. Všetci boli tvoriví, zapájali fantáziu a v závere sa tešili zo svojho diela.

     • Zmena rozvrhu

     • POZOR !!!!

      od 23.01.2017 je zmena rozvrhu v tretej a štvrtej triede.

      Žiaci boli oboznámení .

       

     • Plavecký výcvik

     • Posledný týždeň pred vianočnými prázdninami sa žiaci základnej školy zúčastnili plaveckého kurzu pod vedením Gabriely Podobeňovej. Deti sa učili plávať, ale aj zdokonaľovali svoje plávanie. Všetky to zvládli na jednotku a v závere získali osvedčenie o svojich zručnostiach a o absolvovaní výcviku.