• Divadlo - VIANOCE

     • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslene vianocne stromcekyZačiatkom decembra bolo u nás divadelné predstavenie o vianočných sviatkoch. Deťom sa predstavenie páčilo a spolupracovali s hercom pri rôznych interaktívnych činnostiach. 

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • V závere novembra mali naši prváčikovia slávnostné prijatie do cechu školákov. Predviedli svojim rodičom všetko, čo zvládli a naučili sa  počas prvých mesiacov v škole. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová ich pasovala za právoplatných prvákov, čo žiaci potvrdili aj svojím odtlačkom prsta na  pasovaciu listinu. Prváčikovia zvládli všetky úlohy a môžu pokračovať v získavaní nových  vedomostí a zručností. Prajeme im veľa úspechov v ich učení.

     • Mikulášsky jarmok a besiedka

     • MIKULÁŠSKY JARMOK V DOHŇANOCH A MIKULÁŠSKA BESIEDKA

      4. 12. sa v našej obci Dohňany sa konal jarmok spojený s besiedkou. Počas podujatia si deti  mohli vytvoriť v tvorivých dieľňach rôzne výrobky, ochutnať sladkosti, povešať ozdoby na vianočný stromček a zabaviť s Mikulášom a čertom. Škôlkári aj školáci v DKT svojim vystúpením spestrili celý program, Mikuláš im odovzdal darčeky a v závere rozsvietili stromček pred Pamätnou izbou. Rodičia a príbuzní si mohli na jarmoku zakúpiť rôzne výrobky, jedlá, nápoje a pozrieť si výrobu vianočných oblátok. Akcia sa vydarila a všetkým sa veľmi páčila.

       

       

       

     • Príprava na Miluláša

     • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gify vianoceUž dva týždne sa našou školou i škôlkou nesie vôňa vianočného pečiva. To naši žiaci a škôlkári spolu s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami vypekali a vyrábali rôzne chutné koláčiky na pripravovaný MIKULÁŠSKY JARMOK V DOHŇANOCH.  Všetci pracovali s nadšením, veď VIANOCE sú onedlho tu a všetci si ich takto priblížili.

     • Hvezdáreň

     • 24. 11. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA Hvezdáreň - Obrázok 1MAXIMILIÁNA HELLA V ŽIARI NAD HRONOM. Žiaci si mohli pozrieť ukážky astronomických úkazov na umelej oblohe planetária pútavou formou prispôsobenou ich veku, zúčastnili sa odbornej prednášky o planétach, hviezdach a celom vesmíre a na záver si mohli pozrieť  ďalekohľady a inú optickú astronomickú techniku. V priestoroch planetária si deti s radosťou zakúpili rôzne suveníry s vesmírnou tematikou.

    • Koncert
     • Koncert

     • V novembri sme v prietoroch škôlky mali koncert na tému DOPRAVNÁ VÝCHOVA. Pán Čekovský zaujal svojím hudobným programom deti od škôlky až po školu. Pesničkami s chytľavou melódiou a textom deti zapojil  do programu. Deti s nadšením spolupracovali a zapájali sa do súťaží  a do tanca.

    • Jeseň
     • Jeseň

     • Mesiac október bol v našej škole zameraný na využitie plodov záhrad, lesa a ostatných  prírodnín jesene. Žiaci v jednotlivých ročníkoch pracovali na rôznych projektoch, kde vyrábali postavičky z jesenných plodov a prírodnín, vytvárali rôzne obrázky, modelovali vlastné ovocie, tvorili šarkanov, netopierov, pavúkov, ale aj duchov a tekvicové strašidlá, ktoré už patria k halloweenskemu obdobiu. Na vyučovacích hodinách sme sa rozprávali o jeseni, prácach v záhradách, využití a spracovaní plodov. Mesiac „október“ sa tiež niesol v duchu „MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.“ Deti vyrábali rôzne pozdravy pre starých rodičov a napísali pre nich aj pekné príbehy a básničky. Niektoré si môžete prečítať v prílohe.Basnicky_od_stvrtakov(1).docx

    • Divadlo zo šuflíka
     • Divadlo zo šuflíka

     • V stredu sme mali divadelné predstavenie o Pinokiovi - bábke, ktorá sa chcela stať chlapcom. Interaktívne bábkovo-činoherné divadelné predstavenie bolo pútavé, deti si s   Pinokiom zaspievali a podporovali ho v splnení jeho sna.

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme pánovi Jozefovi Vráblovi za pomoc pri rozhrnutí hliny strojomPoďakovanie - Obrázok 1 a úprave terénu na školskom dvore. 

     • Domáce úlohy

     • Domáce úlohy - Obrázok 1        OZNAM .

      V tomto školskom roku sa niektoré pani učiteľky  rozhodli dávať  dobrovoľné úlohy na opakovanie učiva. Znamená, že úlohy , ktoré  žiaci dostanú sú dobrovoľné a žiaci si precvičujú učivo na základe svojho úváženia. Pri overovaní vedomostí budeme vychádzať z precvičených úloh, ak žiak nebude dosahovať dobré výsledky, bude to jeho výsledok cvičenia doma. Podľa tohto pravidla pracujú žiaci 2. ročníka p. Paliesková, AJ  všetky ročníky  a 4. ročník p. Eva Gombárová, p. Miškárová.

    • Hry v prírode
     • Hry v prírode

     • V piatok sme sa vybrali na spoločnú túru, na ktorej sme sa oboznamovali s prírodou a miestnymi časťami Dohnian. Zamerali sme sa na stromy a rastliny, ktoré tu rastú a zopakovali si svoje znalosti, ale aj nadobudli nové. V prírode sme si spoločne zahrali hry a zmerali sily v rôznych súťažiach.

    • Začiatok školského roka 2016/2017
     • Začiatok školského roka 2016/2017

     • V pondelok sme spoločne otvorili nový školský rok 2016/2017. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová a pán starosta Ing. Milan Panáček sa prihovorili všetkým prítomným a popriali im veľa úspechov a síl v novom školskom roku. Peknými básničkami sa pridali i žiačky, ktoré sa nimi prihovorili najmä prváčikom. Prajeme všetkým žiakom, aby úspešne začali a zvládli  školský rok 2016/2017.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

     • Posledný júnový štvrtok bol zároveň posledným školským dňom v školskom roku 2015/2016. Pani riaditeľka sa slávnostným príhovorom vyjadrila k celému školskému roku a vyhodnotila jeho priebeh. Aktívni žiaci v rôznych zberoch boli vyhodnotení peknými odmenami a boli motiváciou pre ostatných žiakov. Najlepší žiaci boli odmenení knižkami a diplomami. Za najlepšiu žiačku žiačky školy v tomto školskom roku bola vyhlásená Barborka Vráblová. Prváci sa rozlúčili so štvrtákmi peknou básničkou a odchádzajúci štvrtáci svojím krátkym rozlúčkovým vystúpením.

      Všetkým prajeme príjemné prázdniny a tešíme sa na Vás v septembri.

    • Olympiáda
     • Olympiáda

     • Ako každý rok, aj tento rok sme absolvovali OLYMPIÁDU O PUTOVNÝ POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY. Žiaci  všetkých ročníkov si zmerali sily v rôznych športových disciplínach a získali medaily. Olympiády sa zúčastnil aj žiak zo zahraničia, ktorý získal dve medaily. Tí žiaci, ktorí získali najviac bodov zo všetkých disciplín, si odniesli krásne poháre. Putovný pohár získal Matej Markovič. Všetkým blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov v ďalšom roku. Víťazi jednotlivých disciplín - viď foto.

    • Dobšinského rozprávkovo
     • Dobšinského rozprávkovo

     • Súťaže, Dobšinského rozprávkovo, sa zúčastnili naši žiaci, ktorí do nej prispeli svojimi umeleckými dielami. V 11. ročníku uspeli žiaci tretieho ročníka, ktorých diela porota vybrala a ocenila.

      Boli to: Ninka Reksová, Lea Ondejčíková, Patrik Vričan a Jakub Lašák.

      Blahoželáme a prajeme veľa nových nápadov v budúcej tvorbe.

     • MDD

     • MDD - Obrázok 1Nedeľné popoludnie bolo plné detí a rodinných príslušníkov. Na ihrisku v Dohňanoch sa konali oslavy MDD, ktore spolu zo školou organizovali aj ďalšie dohnianske organizácie. Mali pripravené pre deti veľa hier,súťaží a iných aktivít, ktoré plnili spolu s rodičmi. Za odmenu dostali sladkosti. Mohli sa povoziť na koči, na koni, pozrieť a vyskúšať si policajné auto, ale si pozrieť ukážku výcviku policajného psa. Pohostiť sa mohli na výbornom guláši z diviny od poľovníkov. Aj keď sa nám v závere počasie pokazilo, všetko dobre dopadlo a tešíme sa zase o rok.

     • Včely, včielky, včeličky

     • V záVčely, včielky, včeličky - Obrázok 1vere prvého júnového týždňa mali deti našej školy vidieť a spoznať život včiel. Peknú prednášku o živote včielok nám urobil včelár pán Ján Mušák z Dohnian. Doniesol na ukážku malý úlik so včelami a všetkým, čo k tomu patrí. Deti mali možnosť si pozrieť včelu zblízka a chytiť si do ruky trúda, či ochutnať peľové gulôčky. Mali veľa otázok, na ktoré pán včelár trpezlivo odpovedal. Ďakujeme pánovi Jánovi Mušákovi za návštevu a prínosnú prezentáciu o živote včiel.

     • Výstup na rozhľadňu

     • Medzinárodný deňVýstup na rozhľadňu - Obrázok 1 detí bol spojený s výstupom na rozhľadňu na Tlstej hore, ktorý pre našu školu zorganizovali LESY SR. Výstup bol spojený s aktivitami zameranými na les a život v lese, ktoré boli následne odmenené peknými cenami. Akcia prebehla, žiaci boli aktívni a spolupracovali vo všetkých smeroch.

     • Didaktické hry

     • smileyV utorok sme mali didaktické hry v prírode, ktoré boli spojené s prechádzkou a rôznymi športovými aktivitami. Po ukončení hier nás čakala exkurzia do Dujkovho mlyna, v ktorom sme sa dozvedeli veľa o jeho histórii.