• Všedkovedko - výsledky

     • Výsledky Všedkovedka 2015

      Všetkovedko 2

      V tejto kategórii súťažilo 4507 detí. V teste bolo možné získať maximálne 168 bodov.

      Trieda

      Kód žiaka

      Body

      2.

      Markovič

      126    

      2.

      Klinovský

      98    

      2.

      Žiak

      133    

      2.

      Mušáková

      112    

      Všetkovedko 3

      V tejto kategórii súťažilo 4139 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.

      Trieda

      Kód žiaka

      Body

      3.

      Ondejčíková

      126    

      3.

      Hija

      126    

      3.

      Lašák

      105    

      3.

      Lichvár

      146    

      Všetkovedko 4

      V tejto kategórii súťažilo 3898 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.

      Trieda

      Kód žiaka

      Body

      4.

      Kostková

      117    

      4.

      Leško Šimon

      119    

      4.

      Panáčková

      154    

      4.

      Baďurová

      98    

      4.

      Vráblová

      126    

      4.

      Lašáková

      112    

      4.

      Bodzík

      116    

       

      V Zóne pre súťažiacich si môžete pozrieť podrobné výsledky každého z vašich žiakov.

     • Vianoce - projektový týždeň

     • Tešíme sa na ViaVianocenoce - v tomto týždni sa naša škola už tradične zamerala na zvyky, tradície, rozprávanie, aktivity a výzdobu počas vianočných sviatkov.  Pozerali sme si rôzne prezentácie, rozprávali sa o zvykoch pri štedrovečernom stole, vytvorili sme si rôzne vianočné ozdoby, pozdravy, piekli  a zdobili medovníčky, či pripravovali rôzne darčeky pre svojich blízkych. Nakreslili si vianočné stromčeky, ale aj zaspievali rôzne vianočné koledy.

     • Besiedka

     • V nedeľu sa atmosféra v Dome kultúrnych tradícií v Dohňanoch niesla vo vianočnom duchu. Prišiel Mikuláš s čertom a anjelom, aby mohli rozdať darčeky poslušným deťom. Deti zároveň všetkých potešili svojím vystúpením, ktoré si pripravili na túto príležitosť. Zožali veľký potlesk a od Mikuláša sladkosti. Potom sme sa presunuli k pamätnej izbe, kde bol slávnostne rozsvietený vianočný stromček, pri ktorom sa deti mohli odfotiť s Mikulášom a anjelom.

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • V stredu sa konala SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV v DKT Dohňany. Prváci boli uvedení do cechu školákov s pomocou štvrtákov - rozprávkových postáv, ktorí mali pre nich pripravené rôzne úlohy a súťaže. Po splnení všetkých úloh ich pani riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová pasovala metlou za právoplatných žiakov našej školy. Každý prváčik dostal pamätný list a sladkosť. Na záver nám ešte zaspievali peknú pieseň.

     • Horní Lideč

     • V minulom týždni sme s celou školou navštívili Betlehem  v Hornom Lidči. Prehliadka bola spojená s vystavenými exponátmi kostýmov čertov a Mikulášov z rôznych regiónov Moravy i Slovenska. Deťom sa exkurzia veľmi páčila a pripomenula im blížiace sa sviatky a tradície s nimi spojené.

     • Projektový týždeň - Zdravá životospráva

     • ZačiatkProjektový týždeň - Zdravá životospráva - Obrázok 1om novembra sme sa opäť zamerali na zdravé stravovanie a celkovú životosprávu človeka. Počas vyučovacích hodín žiaci riešili rôzne úlohy so zameraním na zdravý spôsob života, tvorili na dramatike básničky, ochutnávali ovocie, zeleninu, tvorili zdravé nátierky a rôzne jedlá. Vyrábali rôzne koláže so zameraním na správnu a nesprávnu výživu, ale aj iné pekné výtvory, aktivity a skúmania o množstve cukru v sladkých nápojoch.

     • Výchovný koncert

     • Dňa 03.11. 2015 sa v priestoroch našej školy konal výchovný koncert pána Bergera. Žiaci si vypočuli vážnu hudbu, s ktorou sa nestretávaju denne. Koncert ich zaujal, dokonca si zaspievali spolu s operetnou speváčkou, ale aj zatancovali valčík. Predstavenie sa im veľmi páčilo, bolo to pre žiakov niečo nové.

     • Jeseň a jesenné plody

     • V minulom týždni sa v našej škole ukázala jeseň v plnej kráse. Žiaci si doniesli rôzne plody a prírodniny tohto obdobia. Vytvárali z nich rJeseň a jesenné plody - Obrázok 1odinku, zvieratká a iné vtipné postavičky. Tvorili rôzne koláže, básne a úlohy na vyučovacích hodínách. Odšťavovali ovocie a zeleninu na odšťavovači a vzájomne ochutnávali chutnú šťavu. Celý projekt sme zavŕšili exkurziou ovocných sadov a vinohradu v obci Šalgočka. Prešli sme si sady, ochutnali hrozno priamo z viniča, ale aj rôzne ochutnávky ovocia, ktoré pestujú v sadoch. Výborná bola aj ovocná šťava, ktorá všetkých zahriala a chrumkavé jablkové chipsy zmizli z tanierov, len sa tak zaprášilo. Každý žiak dostal darček: jabĺčko, hrušku, sušené ovocie a šiltovku. Exkurzia bola poučná a všetkým sa páčila. Básne_tretiakov.doc

    • Nebojsa
     • Nebojsa

     • Veľmi pekné divadelné predstavenie na motívy ľudovej rozprávky o nebojácnom Matejovi - Nebojsovi, ktorý sa vybral do sveta, aby sa naučil báť. Herci svojim vystupovaním zaujali malých divákov, ktorí sa na vtipných výrokoch veľmi zabávali, zapájali sa do deja a pomáhali postavám v rozprávke. Vystupovanie hercov odmenili potleskom a úsmevom na tvárach.

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • 14. 09. 2015 sme mali didaktické hry v prírode, počas ktorých sme si urobili zaujímavú túru okolo rybníkov v Mostišťoch a ponad obec Ihrište späť do školy. Žiaci spoznávali rôzne prírodné zaujímavosti nášho okolia, zbierali si rôzne materiály prírodnín, ktoré použijú na tvorbu jesenných dekorácií. Po občerstvení si zašportovali na voľnom priestranstve v krásne jesennej prírode.

    • Zahájenie školského roka 2015/2016
     • Zahájenie školského roka 2015/2016

     • Začiatok školského roka 2015/2016 sa niesol v slávnostnej nálade, kde všetkých žiakov privítala pani riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová. Pripojil sa aj pán starosta Ing. Milan Panáček a poprial žiakom, ale aj pedagógom veľa úspechov a trpezlivosti pri získavaní nových vedomostí. Svojou básničkou prvákom sa prihovorili Samko Klinovský a Kamka Kováčová. Po skončení zahájenia sa všetci rozišli do svojich tried. Prajeme úspešný školský rok 2015/2016.