• Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 a IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

     • Po dvoch mesiacoch odpočinku sme sa opäť stretli v škole. Pani riaditeľka školy Mgr. Katarína Miškárová všetkých srdečne privítala a popriala veľa síl a úspechov v novom školskom roku. Prváčikov, ktorí sa  preukázali svojimi zručnosťami, pasovala za riadnych žiakov školy. 

     • Najlepší žiak

     • Do galérie najlepších žiakov školy pribudol Samko zo 4.ročníka. Blahoželáme!!!

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • Posledný deň školského roka 2018/2019 máme za sebou. Pani RŠ Mgr. Katarína Miškárová zhodnotila celý školský rok, prácu žiakov i pedagógov a odmenila žiakov za zbery, výsledky v škole a iné činnosti. Žiakom a pedagógom sa prihovoril aj pán starosta Ing. Milan Panáček. Štvrtáci sa rozlúčili so školou pekným programom.

     • Vybíjaná

     • Svoje sily si medzi sebou zmerali tretiaci a štvrtáci vo vybíjanej.

     • Olympiáda

     • Posledné dni školského roka sme využili na každoročnú OLYMPIÁDU. Všetci žiaci súťažili a veľmi dobre sa im darilo v jednotlivých disciplínach. Víťazi získali medaily, poháre a všetci sladkosti. Putovný pohár RŠ získala žiačka 2. ročníka. Všetkým gratulujeme!!!

     • Návšteva hospodárstva

     • Dnes boli žiaci druhého ročníka na návšteve hospodárstva u spolužiačkinej starej mamy. Ďakujeme Eliškinej babke za milé prijatie, ukážku svojho hospodárstva a skvelé pohostenie. Bolo to krásne dopoludnie.

     • Dôležitý oznam rodičom

     • Žiadame rodičov k 30.06.2019 o zrušenie trvalých príkazov  

      v banke na úhradu rodičovských poplatkov za MŠ, ŠJ a ŠKD .

      V budúcom školskom roku budú zmeny za platbu.


      O dotáciách na stravu a  platbách v novom školskom roku Vás budeme včas informovať.

     • Učenie v altánku

     • Dnes mali žiaci pripravené prezentácie na rôzne témy, ktoré odprezentovali v našom altánku. Mali sme tu rozprávanie o prírodných spoločenstvách, jednotlivých zvieratách, včelách s malým úlikom, ale aj o kladke. Deti mali svoje svoje zvieratá, o ktorých dokázali pútavo rozprávať. Ďakujeme deťom, ktoré sa zapojili a rodičom, že im pomohli prinieť zvieratá.

     • Hasičky a tanečníčka

     • Naše dievčatá sa prišli pochváliť so svojimi úspechmi v hasičskej a tanečnej súťaži. Blahoželáme!

     • Dobšinského rozprávkovo

     • Žiaci našej školy sa zapojili do literárnej súťaže, v ktorej vytvorili svoje krásne literárne diela. Žiaci boli ocenení cenou poroty za kolekciu ilustrovaných knižiek. Blahoželáme.

     • ENERGOLAND - MOCHOVCE

     • Dnešný upršaný deň nám vôbec neprekážal vo výlete do ENERGOLANDU v Mochovciach.Dozvedeli sme sa tam rôzne informácie o energiách, ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. V jednotlivých interaktívnych sekciách si deti vyskúšali tvoriť vlastnou energiou elektrinu, zažili 3D dobrodružnú cestu – odyseu energie, zajazdili si na elektomotocykli, videli v termálnom zrkadle svoj tepelný obraz, videli artefakty z histórie lokality Mochovce a rôzne iné zaujímavosti.

     • Deň matiek

     • Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých mamičiek a naši škôlkári a školáci si pripravili pre ne pestrý program spojený s básničkami, pesničkami, tancami a inými prekvapeniami. Deti boli odmenené veľkým potleskom a sladkosťami.

     • Zápis prvákov

     • Naši budúci prváčikovia sa prišli zapísať do školy. Ukázali, čo sa všetko naučili v škôlke a všetky svoje zručnosti.

     • Projeková téma - Veľká noc

     • Tvorili sme, zdobili, vystavovali...

     • Oznam

     • Vážení rodičia, na našej stránke sa robia úpravy, aby ste mali lepšie možnosti byť s nami byť v kontakte a mali dostatočné informácie o škole. Ospravedlňujeme sa za niektoré nedostatky, pracujeme na ich odstránení a vylepšení. Miškárová, riaditeľka školy.

     • Jarná brigáda

     • V tento deň sme sa všetci zapojili do jarného upratovania okolia školy.

     • Kniha- môj kamarát

     •  

      Počas projektu k MESIACU KNIHY sme sa zameriavali na aktivity spojené s knihami, čítaním a rozprávaním. Jednotlivé triedy a žiaci  MŠ navštevovali novú školskú knižnicu v priestoroch školy, kde si mohli vybrať knihu podľa svojho záujmu. Starší žiaci boli čítať rozprávky deťom z MŠ a zároveň im kládli otázky na porozumenie textu. Rozvíjali sme čitateľskú gramotnosť. Starší žiaci si vo svojich triedach zmerali sily v rýchlosti čítania, počas dramatiky hrali divadielka na motívy známych rozprávok, rozprávali sa o svojich obľúbených knihách, ktoré si spoločne vystavili v triede. Najviac času sme strávili s vlastnou tvorbou spoločnej knihy. Zahrali sme sa na spisovateľov a ilustrátorov a vytvorili zaujímavé dielka, ktoré sme si v triedach spoločne prečítali a následne vystavili v priestoroch školy. Marec - MESIAC KNIHY bol spojený aj so školským kolom HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA, v ktorom predniesli básne žiaci jednotlivých ročníkov.