• Kniha- môj kamarát

     •  

      Počas projektu k MESIACU KNIHY sme sa zameriavali na aktivity spojené s knihami, čítaním a rozprávaním. Jednotlivé triedy a žiaci  MŠ navštevovali novú školskú knižnicu v priestoroch školy, kde si mohli vybrať knihu podľa svojho záujmu. Starší žiaci boli čítať rozprávky deťom z MŠ a zároveň im kládli otázky na porozumenie textu. Rozvíjali sme čitateľskú gramotnosť. Starší žiaci si vo svojich triedach zmerali sily v rýchlosti čítania, počas dramatiky hrali divadielka na motívy známych rozprávok, rozprávali sa o svojich obľúbených knihách, ktoré si spoločne vystavili v triede. Najviac času sme strávili s vlastnou tvorbou spoločnej knihy. Zahrali sme sa na spisovateľov a ilustrátorov a vytvorili zaujímavé dielka, ktoré sme si v triedach spoločne prečítali a následne vystavili v priestoroch školy. Marec - MESIAC KNIHY bol spojený aj so školským kolom HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA, v ktorom predniesli básne žiaci jednotlivých ročníkov.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Naši šikovní žiaci sa predviedli so svojím prednesom básní pred celou školou. Všetci to hravo zvládli bez veľkej trémy. 

     • Fašiangy - projekt

     • Skončilo sa fašiangové obdobie a my sme počas tohto projektového mesiaca tvorili, učili sa o fašiangoch, zvykoch a tradíciách, pozerali zaujímavé prezentácie a ukončili ho krásnym karnevalom. Vyzdobili sme si školu a tá sa premenila na krásny karnevalový sál. Deti sa premenili na rozprávkové bytosti,všetky boli nádherné. Zažili sme veľa tanca a zábavy.

     • Škola pod palcom.

     • Moderná škola

      Jedna šikovná aplikácia naplní telefón alebo tablet školou. Od rozvrhu, známok, dochádzky cez  školské oznamy až po domáce úlohy.

      Učiteľ

      Cez mobilnú aplikáciu aSc EduPage môžu učitelia zadávať známky, domáce úlohy alebo triednu knihu priamo na hodine. Zadané údaje sa automaticky prenesú do školského systému, netreba ich už druhýkrát zapisovať. Rodičia Vás budú velebiť za aktuálne informácie.

      Rodič

      Známky, dochádzka, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh, suplovanie.  Všetko do pár minút po zadaní priamo v mobile.

      Žiak

      Domáce úlohy, písomky, obedy, suplovanie, správy spolužiakom. Nech už nikdy na nič nezabudnem.

      Vedenie

      Spokojnejší rodičia a menej práce pre učiteľov? A to všetko v cene aSc Agendy, takže nemusím nič navyše platiť? Už chápem, prečo aSc používa 90% slovenských škôl.eti na našej stránke. V bočnom paneli nájdete položku písomky/DU , kde nájdete zadané domáce úlohy. Pani učiteľky skúšajú aplikáciu vo svojej práci a dúfame, že sa vám bude páčiť .

      Informácie získate u pani riaditeľky školy.

       

       

     • Zimné radovánky

     • Zimné radovánky

      31. januára sme ukončili 1. školský polrok veselou sánkovačkou na kopci pri vleku, kde sa mohli deti vyšantiť v snehu a zasúťažiť si medzi sebou v rôznych hrách.

     • Finančná gramotnosť - projekt

     • Človek je vo svojom živote spätý s množstvom rozhodnutí, ktoré ho ovplyvňujú financiami. Preto je naša škola pripravená vniesť svojich žiakov do moderného sveta peňazí. Naši pedagógovia využívajú počas výučby odborné zručnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Zážitkové učenie - rozprávka o troch grošoch, rôzne aktivity spojené s počítaním, nákupom, predajom, diskusie o potrebných a nepotrebných veciach, hra na obchod, pracovné listy, spoznávanie hodnoty peňazí, tvorba koláží - nákupná taška, nákupný vozík, ponukový katalóg na hračky - všetko spojené s výpočtami.

     • MIKULÁŠ, ČERTOVSKÝ DEŇ, VIANOČNÁ BESIEDKA

     • Počas posledných dní sme sa pripravovali na vianočný čas, tvorili sme rôzne dekorácie, rozprávali sa o zvykoch počas Vianoc, o Mikulášovi, pripravovali besiedku, zdobili stromček vlastnými ozdobami, spievali koledy a ukončili sme všetko hrami a zábavným učením počas ČERTOVSKÉHO DŇA  a vystúpením na vianočnej besiedke.

     • PROJEKT - STROM ZDRAVIA

     • Cvičili sme, čistili, tvorili,robili nátierky, zdravé ovsené vločky s ovocím, robili sme plagáty a stromy zdravia, športovali na kolobežkách, pyramídy zdravia, zdravé jedálničky a ďalšie aktivity.

     • Hotely pre hmyz

     • Žiaci vyrobili krásne hotely pre hmyz. Domčeky - korpusy z dreva nám zhotovil p. R. Mušák, ktorý vyrobil aj ukážkový hotel pre hmyz. Podľa neho žiaci zhotovili ďalšie domčeky. Využili prírodný materiál, ktorý si doniesli zo záhrad a lesa. Hotové výrobky sme upevnili na altánok.

     • Lesnícke dopoludnie s p. Petrom Ďurišom a jeho kolegami

     • Dnes k nám do školy zavítali lesníci. Pod vedením p. Petra Ďuriša a jeho kolegov sme sa vzdelávali v lesnej pedagogike.

      Naučili nás, prečo je dôležité vysádzať nové stromy. Prakticky sme si to aj vyskúšali. Spoločnými silami sme vysadili do našej novej dúhovej záhrady ďalších päť stromčekov.  Vďaka aktivite sme sa dozvedeli o kolobehu života stromov a čo to aj o práci lesníkov. V klbkovej hre sme zase zistili, že v prírode všetko so všetkým súvisí. Nakoniec sme sa otestovali v spoznávaní zvieracích stôp.

       Zažili sme veľmi zaujímavé a podnetné chvíle. Zahrali sme sa, zabavili, no zároveň sme sa mnohé naučili.