• Projektová úloha - Som zdravý a silný

     • V mesiaci november sme sa venovali projektovej úlohe Som zdravý a silný. V súčasnej celosvetovej situácii pandémie si ešte väčšmi uvedomujeme hodnotu zdravia.  Cieľom projektu bolo realizovať s deťmi aktivity, ktoré slúžili na prehĺbenie ich poznatkov o zdravom životnom štýle, psychohygiene a posilňovanie vzťahu k športu a aktívnemu štýlu života. S deťmi sme sa v rámci vyučovania i počas činnosti ŠKD venovali témam hygieny a čistoty, zdravého stravovania, etikete stolovania či pozitívnym účinkom športu a oddychu na psychiku človeka. Deti si prostredníctvom čítania s porozumením, hravých aktivít, nametových hier, tvorivých činností či pracovných listov upevňovali svoje poznatky o danej téme. Fotografickú dokumentáciu z realizovania aktivít si môžete pozrieť vo fotoalbume. 

     • Výsledky krajského kola!

     • Štvrtá trieda ZŠ s MŠ Dohňany skončila v krajskom kole súťaže Jesenný WocaBee šampionát na 2.mieste. Krajské kolo prebiehalo od 17.11.-20.11.2020.  Krásny úspech.  Blahoželáme!

    • 1. miesto - WocaBee
     • 1. miesto - WocaBee

     • Preposlaný článok od WocaBee tímu

      Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

      Základná škola s materskou školou, Dohňany je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!Žiaci z triedy 4.trieda získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Púchov a postupujú do krajského kola.

      V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

      V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 4.trieda (p.uč. Gombárová).Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 634!Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020.Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.

     • Plody jesene - projekt

     • Do galérie Plody jesene - projekt boli pridané fotografie.

      V tomto  mesiaci sme sa zapojili do projektu ,,ČO UKRÝVA KOMORA - Plody jesene – vitamíny pre človeka.

      S deťmi sme sa rozprávali, názorne ukazovali, oboznamovali o plodoch jesene a hlavne, ako to vplýva na človeka. S deťmi sme vytvárali rôzne aktivity maľovali , modelovali, tvorili z papiera a z rôznych jesenných plodov. Radosť z jesene sme vyjadrovali piesňami a  básničkami.

      A rodičia sa spolu s deťmi zapojili do súťaže o najkrajší jesenný plod alebo jesenné dekorácie, vyzdobili sme vchod do škôlky a ocenili  sme najkrajší výrobok. Ďakujeme za priazeň.

     • Záložka do knihy spája školy

     • V našej malej škole sa zapojilo do česko-slovenského projektu 52 žiakov. Pracovali sme počas výtvarnej výchovy, ale aj v školskom klube. Pred výrobou záložiek sme viedli diskusie v jednotlivých triedach o obľúbených knihách a  postavičkách. Prečítali sme si úryvky  obľúbených kníh z našej školskej knižnice. Pred finálnou výrobou si deti doniesli svoje knihy z domu, kto mal obľúbenú knihu v školskej knižnici, našiel si ju tam. Každý žiak si odprezentoval svoju knihu a zdôvodnil, prečo by si ju mali prečítať ostatní. S veľkou chuťou sa žiaci pustili do práce, každý dal do toho svoje srdiečko. Boli veľmi zvedaví, komu to poputuje, akí sú tam žiaci, aké dostanú záložky a pod. Veľmi sa tešia na záložky od našej družobnej školy v Čechách. V súčasnej situácii to majú skomplikované z dôvodu dištančného vyučovania, ale veríme, že to spoločne dotiahneme do konca. Balík sme poslali spolu s rôznymi prospektami z našej obce, okolia, maľovanou mapou nášho kraja a rôzne ďalšie drobnosti. V liste sme im popriali veľa šťastia  a podpísali sa všetci žiaci školy. Všetci nedočkavo čakajú na balík z Čiech. Veríme, že sa im to skoro podarí.