• 1. miesto - WocaBee
     • 1. miesto - WocaBee

     • Preposlaný článok od WocaBee tímu

      Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

      Základná škola s materskou školou, Dohňany je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!Žiaci z triedy 4.trieda získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Púchov a postupujú do krajského kola.

      V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

      V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 4.trieda (p.uč. Gombárová).Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 634!Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020.Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.

     • Plody jesene - projekt

     • Do galérie Plody jesene - projekt boli pridané fotografie.

      V tomto  mesiaci sme sa zapojili do projektu ,,ČO UKRÝVA KOMORA - Plody jesene – vitamíny pre človeka.

      S deťmi sme sa rozprávali, názorne ukazovali, oboznamovali o plodoch jesene a hlavne, ako to vplýva na človeka. S deťmi sme vytvárali rôzne aktivity maľovali , modelovali, tvorili z papiera a z rôznych jesenných plodov. Radosť z jesene sme vyjadrovali piesňami a  básničkami.

      A rodičia sa spolu s deťmi zapojili do súťaže o najkrajší jesenný plod alebo jesenné dekorácie, vyzdobili sme vchod do škôlky a ocenili  sme najkrajší výrobok. Ďakujeme za priazeň.

     • Záložka do knihy spája školy

     • V našej malej škole sa zapojilo do česko-slovenského projektu 52 žiakov. Pracovali sme počas výtvarnej výchovy, ale aj v školskom klube. Pred výrobou záložiek sme viedli diskusie v jednotlivých triedach o obľúbených knihách a  postavičkách. Prečítali sme si úryvky  obľúbených kníh z našej školskej knižnice. Pred finálnou výrobou si deti doniesli svoje knihy z domu, kto mal obľúbenú knihu v školskej knižnici, našiel si ju tam. Každý žiak si odprezentoval svoju knihu a zdôvodnil, prečo by si ju mali prečítať ostatní. S veľkou chuťou sa žiaci pustili do práce, každý dal do toho svoje srdiečko. Boli veľmi zvedaví, komu to poputuje, akí sú tam žiaci, aké dostanú záložky a pod. Veľmi sa tešia na záložky od našej družobnej školy v Čechách. V súčasnej situácii to majú skomplikované z dôvodu dištančného vyučovania, ale veríme, že to spoločne dotiahneme do konca. Balík sme poslali spolu s rôznymi prospektami z našej obce, okolia, maľovanou mapou nášho kraja a rôzne ďalšie drobnosti. V liste sme im popriali veľa šťastia  a podpísali sa všetci žiaci školy. Všetci nedočkavo čakajú na balík z Čiech. Veríme, že sa im to skoro podarí.

     • JABLKO A JESENNÉ PLODY

     • V tomto projekte sme sa zamerali na rôzne aktivity spojené s témou jablka a jesenných plodov. Počas októbra sme tvorili rôzne dekorácie, básne, príbehy, gramatické jablká, abecedár ovocia a zeleniny, jabĺčkové čelenky, papierové stromy, ovocné poháre, strukovinové jablká a hrušky. Na počítači sme si tvorili knihu receptov, robili rôzne tematické pracovné listy, hrali sa a súťažili. Výborne sme to zvládli.

     • Oznam

     • OZNAM – zmena termínu jesenných prázdnin

      Vážení rodičia, jesenné prázdniny pre žiakov základnej školy a materskej budú v dňoch:

      30.10.2020 / piatok /, 02.11.2020 / pondelok /

      06.11.2020 / piatok /, 09.11.2020 / pondelok /

      Jesenné prázdniny platia aj pre deti materskej školy.

     • NIEKOĽKO ZMIEN PRI FUNGOVANÍ ŠKÔL

     • V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať učiteľom, zamestnancom škôl, žiakom aj rodičom, za to, že takto dobre zvládli posledné obdobie. Školy sa naozaj posledné týždne veľmi dobre držali, osvojili si všetky protiepidemiologické pravidlá a dodržiavali opatrenia.

      Nie každý bol taký zodpovedný ako školy. Počet nakazených rapídne narástol. Aj keď nemáme ohniská nákazy na školách, epidemiologická situácia je taká vážna, že ako krajina musíme prijať súbor opatrení na základe odporúčaní pandemickej komisie a to aj v oblasti školstva.

      V školstve to bude v najbližšom období nasledovne:

      1. MŠ budú aj naďalej otvorené.

      2. ZŠ, prvý aj druhý stupeň, pokračujú vo výučbe.

      3. SŠ prejdú od pondelka na dištančné vzdelávanie.

      ÚVZ následne vydá Opatrenie, ktorým sa zakáže:

      - Prevádzka telocviční

      - Prevádzka centier voľného času

      - Skupinová výučba v ZUŠ

      - ÚVZ tiež zavádza povinnosť nosenia rúška na celej ZŠ (výnimku budú mať nepočujúci a deti s autizmom alebo mentálnym znevýhodnením). Rúška v MŠ budú odporúčané.

      Viem, že pre mnohých je toto problematické. Verte mi, včera aj dnes som o tom veľmi dlho diskutoval. Ale toto bolo konečné rozhodnutie. Opatrenia budú veľmi prísne v každej oblasti. Tieto majú minimalizovať stretávanie žiakov v iných skupinách mimo škôl.

      Pevne verím, že ak budeme zodpovední a počet nakazených klesne, vrátime sa čoskoro k normálnemu fungovaniu. Branislav Gröhling

     • ZMENA!

     • Od 21.9. 2020 rešpektujeme do odvolania všetky ospravedlnenia od rodičov aj po piatich a viac dňoch.

     • OZNAM

     • Nové  usmernenia MŠVVaV od 16.9.2020

      Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne  opatrenie . Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     • Didaktické hry

     • Pondelok sme využili na rôzne hry v priestoroch areálu športového ihriska. V jednotlivých skupinách sme plnili rôzne úlohy a cvičenia.

     • Zmena vyhlásenia pre zákonného zástupcu.

     • Zákonný zástupca:

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí naškolskýrok 2020/2021.

      Predkladá  po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy vtrvaní viac ako tri dni predkladá vyhlasenie_nove.docx

      Vprípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorastalebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa(žiak)zo školy vylúčené.

       

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     • Čo potrebuje dieťa do MŠ

     • 1. prezúvky s uzavretou pätou, pevné  (podpísané)

      2. pyžamo (podpísané)

      3. hygienické vreckovky - 2 ks v krabičke vyťahovacie

      4. náhradné oblečenie do skrinky, spodné prádlo, igelitovú tašku (podpísané)

      5. hrebeň

      6. rúško  1 ks má dieťa pri príchode na tvári, 1 ks uzavretom vrecku odložiť do skrinky

     • Koniec roka

     • Skončil sa ruch na chodbách školy  a žiaci s radosťou  a úsmevom vykročili do náručia prázdnin. Prežili sme všetci veľa pekného, úsmevného. Aj keď sme všetci iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá v  súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov.

      Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom. Netradičný školský rok zatvoril naše brány a školy budú dva mesiace oddychovať. Oddychovať budú aj deti- prajem im krásne slnečné dni, plné hier a zábavy.

      Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí s nami pracovali aj v tých najťažších chvíľach. Spolu sme zvládli školský rok COVIDU. Patrí vám veľké ĎAKUJEME.

       Osobitne sa chcem poďakovať  učiteľom a zamestnancom školy, ktorí úspešne so mnou dotiahli koniec roka za brány školy.

      Riaditeľstvo školy praje všetkým žiakom krásne prázdniny, učiteľom a ďalším pracovníkom príjemnú dovolenku a veríme, že po načerpaní nových síl sa s radosťou a optimizmom stretneme  2. septembra v školskom roku 2020/2021.

       Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dohňany.

       

      Ukončili sme rok plný zmien a nových veci. Deti si zaslúžili vysvedčenie, pochvalu aj odmenu.

      Ďakujeme za sladkú odmenu- bola výborná.

     • Netradičné fotenie

     • Koniec školského roka je predo dvermi a my sme dnes vytvorili netradičné fotenie kolektívov pod tablom 4. ročníka.

      Štvrtákom prajeme najlepší let do ďalšieho vzdelávania.

     • Koniec školského roka

     • Ukončenie školského roka 2019/2020 bude dňa  30.06.2020  o 9,00 hod. v Základnej škole s materskou školou Dohňany. Deťom bude odovzdané vysvedčenie.

      ŠKD je od 6,30 do 15,30  zabezpečený.

      Prevádzka mateskej školy je od 6,30 do 15,30 hod. 

      Od 01.07.do 31.07. je prevádzka otvorená od 6,30 do 15, 30 hod. 

      Od 01.08. do 31.08. je materská škola so súhlasom zriaďovateľa zatvorená.

      Školský rok 2020/2021 začína 02.09 2020