• Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 08.01.2021 a súhlasu zriaďovateľa otvárame od 25.1.2021 materskú školu a školský klub detí  len pre deti MŠ a žiakov 1.-4.ročníka, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, polícia, vojsko) alebo deti a žiakov rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. V 1.- 4. ročníku základnej školy naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

      • Prevádzka MŠ bude v tomto období od 6:00 do 16:00 hod.
      • Prevádzka ŠKD pre žiakov 1.-4. ročníka bude v tomto období od 7:00 do 15:30 hod. Zabezpečíme, aby sa žiaci v ŠKD zúčastňovali na dištančnom vyučovaní.
      • Stravovanie detí a žiakov je taktiež zabezpečené.
      • Pri vstupe do MŠ a ŠKD je potrebné predložiť podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je prílohou tohto oznámenia.
      • Záujem o prevádzku materskej školy a prevádzku ŠKD nahláste, prosím, riaditeľke školy ZŠ s MŠ , alebo na telefónnom čísle: 09117474438, alebo mailom: zsdohnany@zsdohnany.sk , prihlásením na edupage.  do 24.01.2021.

      VyhlásenieVyhlasenie-zakonneho-zastupcu_2021.docx

     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 08.01.2021 a súhlasu zriaďovateľa otvárame od 18.1.2021 materskú školu a školský klub detí  len pre deti MŠ a žiakov 1.-4.ročníka, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, polícia, vojsko) alebo deti a žiakov rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. V 1.-4. ročníku základnej školy naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

      • Prevádzka MŠ bude v tomto období od 6:00 do 16:00 hod.
      • Prevádzka ŠKD pre žiakov 1.-4. ročníka bude v tomto období od 7:00 do 15:30 hod. Zabezpečíme, aby sa žiaci v ŠKD zúčastňovali na dištančnom vyučovaní.
      • Stravovanie detí a žiakov je taktiež zabezpečené.
      • Pri vstupe do MŠ a ŠKD je potrebné predložiť podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je prílohou tohto oznámenia.
      • Záujem o prevádzku materskej školy a prevádzku ŠKD nahláste, prosím, riaditeľke školy ZŠ s MŠ , alebo na telefónnom čísle: 09117474438, alebo mailom: zsdohnany@zsdohnany.sk , prihlásením na edupage.  do 15.01.2021.

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa v prílohe: Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu_2021.docx docx

     • Oznam

     • Vážení rodičia, dostali sme novú informáciu na používanie SMARTBOOK

      Je tu nová verzia SmartBooks!STARÁ VERZIA ešte dosluhuje na kontrolu starých domácich úloh učiteľmi.

      Pre vás sa mení len prihlasovanie a nemusíte mať už program nainštalovaný v počítači.

      Prihlasovať sa budete cez odkaz na našej stránke ako sa prihlasujete na Bezkriedy alebo ALftesty. Prihlasovacie meno a heslo sa nemení. Odkaz je už na našej stránke v položke žiaci a rodičia.

     • Otvorenie MŠ

     • Informácie o otvorení MŠ od 11.01.2021

       

      Základná škola s materskou školou Dohňany oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka MŠ bude obnovená od 11.01.2021 s nasledovným obmedzením: na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie bude prevádzka MŠ obmedzená od 11.1.2021 do 15.1.2021 podľa usmernenia MŠVVaŠ SR.

      Do materskej školy môžu nastúpiť výlúčne deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ktorých povaha práce neumožňuje výkon práce z domu - t. j. rodičov, ktorí nie sú na materskej dovolenke, nezamestnaní a nepracujú z domu. Za týmto účelom pri nástupe dieťaťa do MŠ môže poverený zamestnanec MŠ vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľa zákonných zástupcov o nutnosti výkonu práce na pracovisku.

      Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ. Žiadame rodičov, aby do štvrtka, 07.01.2021 do 16:00 hod. nahlásili záujem o návštevu dieťaťa v MŠ. Záujem nahláste, cez sms na tel. č. +421911 747 438 (meno a priezvisko dieťaťa - áno / nie) - vyberte iba 1 možnosť´, cez edupage prihlasovanie na akciu.

      Podľa usmernení MŠVVaŠ má zákonný zástupca nárok od 11. do 18. januára 2021 na vyplatenie pandemickej OČR. 

      Ak dieťa do MŠ nepríde, nie je nutné vyplniť formulár a nemusíte dieťa ani ráno 11.1.2021 odhlasovať.

     • Návrat žiakov do školy

     • Vážení rodičia a žiaci!

      Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu boli ministrom školstva vydané nasledovné pokyny týkajúce sa vyučovania v najbližších dňoch:

      * od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu,

      * od 18. januára sa otvoria materské školy, obnoví sa aj prezenčný vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov.

      Testovanie formou antigénových testov bude realizovať zriaďovateľ školy – Obec Dohňany.  Tento víkend - sobota, nedeľa - 09. a 10. január 2021. Budú dve odberné miesta v Dome kultúrnych tradícii Dohňany.

      Prosíme rodičov, aby sa dali otestovať, nakoľko je to jedna z podmienok otvorenia školy a plynulého priebehu vyučovacieho procesu na Základnej škole s materskou školou Dohňany .

      * po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime, ako aj prvý stupeň základných škôl.

      Podľa aktuálnych informácií majú rodičia žiakov prvého stupňa v týždni od 11.01. do 18.01. 2021 nárok na čerpanie pandemickej OČR.

      Veríme, že chápete stav súčasnej pandemickej situácie, ktorá sa momentálne nevyvíja priaznivo. Musíme operatívne (niekedy bohužiaľ z hodiny na hodinu) reagovať na všetky rozhodnutia, usmernenia a nariadenia RÚVZ, ministerstva školstva SR a zriaďovateľa školy.

      Ďakujem za porozumenie a vzájomnú spoluprácu.

       

     • Projektové obdobie – Mikuláš, Vianoce

     • Projektový týždeň „Mikuláš a Vianoce“ sme si predĺžili až do 18.12.2020. Počas tohto obdobia sme sa venovali tematickým prácam súvisiacim s mikulášskymi tradíciami a vianočnými sviatkami. Hneď v úvode sme vyrábali vianočné priania pre DSS Chmelinec Púchov. Pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou sa v tomto roku neuskutočnili spoločné tradičné Mikulášske tvorivé dielne pre deti, ale tvoreniu sme sa venovali v rámci jednotlivých tried i v ŠKD. Vyzdobili sme si okná vystrihovačkami, vo vestibule nainštalovali zimnú výzdobu a vianočný stromček. V tomto roku sme vyrobili veľké kartónové dekorácie sobov so sánkami a mrazivú pani Zimu. Deti usilovne vyrábali vianočné ozdoby na stromček, pozdravy, aranžovali ikebany z ihličia, tvorili rôzne drobné i väčšie dekorácie a darčeky pre blízkych. Postupne si rozbaľovali vrecúška so sladkosťami z adventného stromčeka. Vianočná nálada a atmosféra nás sprevádzala aj počas vyučovania, počúvali sme koledy, čítali o Vianociach a vianočných tradíciách, pozerali rozprávky, riešili vianočné úlohy, vymýšľali veršíky a vianočné priania. Už sa všetci tešíme na vianočné dni. Krásne Vianoce všetkým!

     • Vianočné prázdniny

     • Základná škola s materskou školou Dohňany oznamuje žiakov, že Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie začne v pondelok 11. januára 2021.

      Od 21. decembra 2020 do 8. januára 2020 sa prerušuje prevádzka materskej školy. Materská škola obnoví  prevádzku materskej školy  11. januára 2021.  

                                                                                                     Mgr. Katarína Miškárová

                                                                                                       riaditeľka školy

      2020-12-14-145504-Rozhodnutie_M___-_11.12..pdf

    • Mikuláš v škôlke
     • Mikuláš v škôlke

     • Do galérie Mikuláš v škôlke boli pridané fotografie.

      Do našej materskej škôlky v piatok 4.12. zavítal Mikuláš. Deti sa na neho veľmi tešili a pripravili si pre neho rôzne básničky a pesničky. Keďže Mikulášovi, anjelikovi a čertovi sa to páčilo, všetky deti odmenil darčekom. Pripájame niekoľko fotografií z tohto dňa.

    • Som zdravý a silný
     • Som zdravý a silný

     • Do galérie Som zdravý a silný boli pridané fotografie.

                  

      V mesiaci november sme s deťmi plnili projekt: Som zdravý a silný.

       

      Cieľom bolo motivovať deti k zvýšenému záujmu o  vlastné zdravie a o zdravý životný štýl.

       

      Identifikovali typické znaky ochorenia a zdravia  /corona vírus a opatrenia- hygiena, dezinfekcia, rúško, bezpečné rozostupy - hravou formou.

      Deti sa učili ako sa zdravo stravovať, čo robiť pre to, aby sme boli zdraví - primerané oblečenie, športovanie, prechádzky v lese. Prakticky si to vyskúšali, zabavili sa aj pri interaktívnej tabuli interaktívnymi hrami – Žijeme zdravo, rozprávkami- Chorý medvedík, Doktor Jajbolito, Bol raz jeden život, Murko a Hanička a iné. Staršie deti zahrali divadielko - Ako psíček s mačičkou piekli tortu. Kreslili, maľovali, strihali a lepili. Do výtvarných prác zakomponovali námety so zdravou výživou. Rodičia si mohli vymeniť  zdravé recepty, ktoré priniesli deti do MŠ na nástenku.

      Počas dištančného vzdelávania za zapojili do projektu takmer všetky deti. Nakreslili a namaľovali, ako si predstavujú coronavírus a boj proti nemu.

       

       

       

     • Projektová úloha - Som zdravý a silný

     • V mesiaci november sme sa venovali projektovej úlohe Som zdravý a silný. V súčasnej celosvetovej situácii pandémie si ešte väčšmi uvedomujeme hodnotu zdravia.  Cieľom projektu bolo realizovať s deťmi aktivity, ktoré slúžili na prehĺbenie ich poznatkov o zdravom životnom štýle, psychohygiene a posilňovanie vzťahu k športu a aktívnemu štýlu života. S deťmi sme sa v rámci vyučovania i počas činnosti ŠKD venovali témam hygieny a čistoty, zdravého stravovania, etikete stolovania či pozitívnym účinkom športu a oddychu na psychiku človeka. Deti si prostredníctvom čítania s porozumením, hravých aktivít, nametových hier, tvorivých činností či pracovných listov upevňovali svoje poznatky o danej téme. Fotografickú dokumentáciu z realizovania aktivít si môžete pozrieť vo fotoalbume. 

     • Výsledky krajského kola!

     • Štvrtá trieda ZŠ s MŠ Dohňany skončila v krajskom kole súťaže Jesenný WocaBee šampionát na 2.mieste. Krajské kolo prebiehalo od 17.11.-20.11.2020.  Krásny úspech.  Blahoželáme!

    • 1. miesto - WocaBee
     • 1. miesto - WocaBee

     • Preposlaný článok od WocaBee tímu

      Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

      Základná škola s materskou školou, Dohňany je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee!Žiaci z triedy 4.trieda získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Púchov a postupujú do krajského kola.

      V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát.V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

      V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 4.trieda (p.uč. Gombárová).Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 634!Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020.Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.

     • Plody jesene - projekt

     • Do galérie Plody jesene - projekt boli pridané fotografie.

      V tomto  mesiaci sme sa zapojili do projektu ,,ČO UKRÝVA KOMORA - Plody jesene – vitamíny pre človeka.

      S deťmi sme sa rozprávali, názorne ukazovali, oboznamovali o plodoch jesene a hlavne, ako to vplýva na človeka. S deťmi sme vytvárali rôzne aktivity maľovali , modelovali, tvorili z papiera a z rôznych jesenných plodov. Radosť z jesene sme vyjadrovali piesňami a  básničkami.

      A rodičia sa spolu s deťmi zapojili do súťaže o najkrajší jesenný plod alebo jesenné dekorácie, vyzdobili sme vchod do škôlky a ocenili  sme najkrajší výrobok. Ďakujeme za priazeň.

     • Záložka do knihy spája školy

     • V našej malej škole sa zapojilo do česko-slovenského projektu 52 žiakov. Pracovali sme počas výtvarnej výchovy, ale aj v školskom klube. Pred výrobou záložiek sme viedli diskusie v jednotlivých triedach o obľúbených knihách a  postavičkách. Prečítali sme si úryvky  obľúbených kníh z našej školskej knižnice. Pred finálnou výrobou si deti doniesli svoje knihy z domu, kto mal obľúbenú knihu v školskej knižnici, našiel si ju tam. Každý žiak si odprezentoval svoju knihu a zdôvodnil, prečo by si ju mali prečítať ostatní. S veľkou chuťou sa žiaci pustili do práce, každý dal do toho svoje srdiečko. Boli veľmi zvedaví, komu to poputuje, akí sú tam žiaci, aké dostanú záložky a pod. Veľmi sa tešia na záložky od našej družobnej školy v Čechách. V súčasnej situácii to majú skomplikované z dôvodu dištančného vyučovania, ale veríme, že to spoločne dotiahneme do konca. Balík sme poslali spolu s rôznymi prospektami z našej obce, okolia, maľovanou mapou nášho kraja a rôzne ďalšie drobnosti. V liste sme im popriali veľa šťastia  a podpísali sa všetci žiaci školy. Všetci nedočkavo čakajú na balík z Čiech. Veríme, že sa im to skoro podarí.